Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra kostnader vid bolagsbildning av dotterbolag - eEkonomi

Hej 

Vi har nyligen bildat ett nytt dotterbolag. Hur bokförs kostnader, så som bankkostnader vid startande av bolaget, som betalats av moderbolaget? Aktiekapitalet i dotterbolaget kommer från moderbolaget, används konto 1311 vid bokföring av detta?
1 SVAR 1

Bör vara 1312 enligt baskontoplanen i bokslutsprogrammet. Andelar i onoterade koncernbolag. 1311 är enligt den kontoplanen noterade koncernbolag. Förutsätter att ni inte ligger på börsen då....
Kostnaderna för bolagsbildning bokförs i det nybildade bolaget och då som ej avdragsgilla, vi brukar använda kto 6992. Däremot bankkostnaden är en helt vanligt bankkostnad och bokförs i det nybildade bolaget på typ kto 6570.