Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra lagervärdering

Lager.Jag är kassör i en konstförening. Jag har i ingående balans på konto 1260 registrerat vårt lager per 2017-01. Inköp som gjort under året är bokförda på konto 4010 inköp. Under året har vi haft utlottning av konst, denna konst kommer från både inköpen 2017 och från vårt lager. Vårt lager har ökat ivärde, eftersom inköpen är större än uttagen från lagret. Hur ska jag bokföra detta ?

2 SVAR 2
Fd medlem
Inte tillämpbar
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej Anna-Karin,

Om du har varor på lager ska du ha räknat (inventerat) dem den 2017-12-31. Värdet av varorna ska sedan beräknas och bokföras. Det finns olika regler för hur lagervaror ska värderas, beroende på vilken typ av lagervaror det är.Ta reda på vad som gäller för de varor du har i ditt lager.


När du är klar med det så jämför du beloppet som finns bokfört på dina lagerkonton med det saldo som du har kommit fram till vid värderingen. Om det finns en avvikelse bokför du den mot 4990 Förändring av lager och pågående arbeten.

Grundregeln är att du beräknar lagrets värde till anskaffningsvärdet. Vid beräkningen av anskaffningsvärdet får du använda det pris exklusive moms som betalades vid det senaste inköpet av varan ifråga om det var ett normalpris. Externa utgifter för inköpet, t ex för transport, ska också räknas med i anskaffningsvärde för lagret. För egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat samt externa utgifter, men inte värdet av eget arbete.

Om lagrets verkliga värde är lägre än 97 % av anskaffningsvärdet får du istället beräkna lagrets värde till det verkliga värdet. Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning. Vill du förvissa dig om att du använder det lägsta möjliga värdet ska du räkna på båda sätten, vilket programmets funktion för lagervärdering också ger stöd för.

Vid beräkningen av värdet på lagret måste du använda samma alternativ för samtliga varor som värderas. Antingen använder du anskaffningsvärdet för alla varorna eller också använder du alla varornas verkliga värde.

Ha en bra dag!

/Cecilia