Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföring av årsresultat

Hej!

Jag håller på att likvidera vårt handelsbolag och inser att vi inte avstämt årets resultat mot konton för eget kapital årsvis, och nu låter Visma Eekonomi inte mig göra det. Det uppstår något fel. Hur kan jag göra detta manuellt utan att det uppkommer ett felmeddelande? Programmet nämner något om att förra årets resultat inte har stämts av, vilket jag är medveten om, men jag vill ju helst börja från början och stämma av systematiskt. Jag vill alltså på första dagen för respektive räkenskapsår bokföra föregående års resultat till kontot för eget kapital. 
6 SVAR 6
Fd medlem
Inte tillämpbar

Vad är det programmet inte tillåter?
Att du t ex vill börja med att boka om resultatet för 2016 och programmet reagerar för att det resultatet du vill boka om inte stämmer med t ex 2018 års resultat?

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Programmet tillät det nu - jag var bara tvungen att bokföra det den sista dagen på det aktuella räkenskapsåret, d.v.s. det året vars resultat jag bokförde. 

Vidare undrar jag vad som i årsavstämningen menas med "föregående års resultat till balanserat resultat"? Är det något jag behöver bekymra mig över i ett handelsbolag, det vill säga behöver jag föra om resultatet från "eget kapital delägare x" till ett konto för balanserat resultat?

Och sista frågan:
Hur kan jag spara ned mina bokslut och mina verifikationslistor till min dator eller för utskrift?
Fd medlem
Inte tillämpbar

"Föregående års resultat till balanserat resultat" - inte aktuellt i HB

Där för du bara 2019 till 2010 ( eller delar mellan delägare om det finns separata konton

Skriv ut dem på papper och spara i en pärm - är alltid mitt råd. Speciellt om du bara har ett abonnemang på programvaran

Mikael

På din sista fråga så är svaret att det arkiveras i programmet även efter att du sagt upp licensen. Du kommer alltid kunna komma åt din gamla bokföring och bokslut men kommer inte att kunna bokföra i programmet.

Mvh

Lovisa
Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi
0522-650100
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hur "nollställer" jag kontona för eget kapital vid likvidation? Alla andra balanskonton är ju nollställda, men behöver jag, och isåfall hur göra jag, för att boka bort värden från konton för eget kapital? 


Fd medlem
Inte tillämpbar

Vid likvidation ska ju aktiekapitalet vara intakt vid beslutstillfället och delas ut till ägarna i sista skedet
Det betyder att vid utdelningstillfället kan inte tillgångarna vara noll och aktiekapitalet för då är aktiekapitalet förbrukat och då återstår konkurs

Mikael