Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Alphaminor
MEDLEM

Cykelfömån samt hantering nettolöneavdrag

Hej!

 

Jag försöker förstå hur jag ska räkna i Visma Eekonomi med reglerna kring cykelförmån i ett fåmansaktiebolag. Jag vill köpa en fin mountainbike för ca 50000 kr som kan användas både för företagsverksamhet och för privat bruk. 500 kr om året kommer service av cykeln att kosta.

 

Reglerna säger att en cykel som används även privat skall beskattas som förmån.

Skatteverkets räkneexempel: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/cykelforman.4.46ae6b26141980f1e...

 

Där förstår jag att förmånen räknas som värdeminskningen av marknadspriset + Kapitalkostnad + eventuell service som företaget betalar.

 

Sedan finns en rabatt på förmånsvärdet om 3000 kr per år som man drar bort från summan ovan.

 

Mitt AB kan också välja att göra ett en lönehöjning + ett motsvarande nettolöneavdrag för att täcka mina personliga kostnader (förmånsskatt) som förmånen hade inneburit, och därmed reducera förmånsvärdet till 0 kr (flytta skattekostnaden till företaget).

 

Min fråga är hur man ska räkna den totala kostnaden för mitt AB, med eller utan nettolöneavvdrag? Ändrar min marginalskatt företagets kostnad vid en lönehöjning och nettoavdrag? Normalt tar jag ej ut lön från mitt AB, så det är därför jag inte riktigt förstår hur jag ska räkna.

 

Nästa fråga, med skattelättnaden om 3000 kr/år så innebär det väl att ju lägre värdeminskning man sätter, dess bättre blir väl företagets (och den privata) kostnad, då förmånsvärdet blir lägre? Skatteverket uppger att en cykel kan hålla 6 år som exempel, men egentligen har en cykel kanske en längre livslängd. Kan jag räkna 7 eller 8 år också?

 

 

1 SVAR 1
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. Vi kan börja med din andra fråga, om värdeminskningen. Oavsett vilken ekonomisk livslängd man anser att cykeln har, så kommer den totala kostnaden bli densamma. Kostnaden kommer alltid bli 50 000 för inköpet, i och med att det är det cykeln faktiskt kostade. Dock i och med att den kostar över ett halvt prisbasbelopp så räknas det som en inventarie och man skall göra årliga värdeminskningsavdrag i stället i ett antal år, tills värdet är noll. Förmånsbeskattningen har inget att göra med att värdeminskningen blir lägre, utan det är en skattelättnad både för företaget och den anställde att förmånsbeskattningen inte blir lika hög. Att Skatteverket använder 6 år som exempel är antagligen för att de flesta cyklar har ett ekonomiskt värde runt 6 år, men om du anser att det istället bör vara 8 år och kan backa upp detta så kan du använda det istället. 

 

Gällande din fråga om totala kostnaden och påverkan på marginalskatten gällande med eller utan nettolöneavdrag så rekommenderar jag dig att kontakta en konsult för mer råd kring detta. Det finns fördelar och nackdelar både för privatpersonen och företaget med löneväxling så där kan en konsult hjälpa dig mer hur just din situation ser ut. Man blir förmånsbeskattad oavsett om man tar ut lön eller inte, men man kan självklart inte göra nettolöneavdrag utan lön. När man nettolöneväxlar så innebär det att man betalar förmånen med beskattade pengar, vilket gör att för företaget så blir det ingen högre kostnad än normalt. Detta kräver dock att du inte gör en lönehöjning för att det inte skall bli en högre kostnad än normalt självklart, vilket är vanligt att man gör vid nettolöneväxling. Man behöver alltså inte höja sin lön för att göra ett nettolöneavdrag om man inte vill/behöver. 

 

Om du med marginalskatt menar den skatt som dras på din lön så ändrar inte detta företagets kostnad nej, då den skatten inte är en kostnad för företaget utan ett avdrag på privatpersonens lön. Om man ökar lönen och gör ett nettolöneavdrag så påverkas inte företagets kostnad då nettolöneavdraget minskar kostnaden som löneökningen gör. Gör man ett nettolöneavdrag utan att öka bruttolönen så minskas företagets kostnader, men det gör även privatpersonens nettolön. 

 

I denna tråden kan du läsa om hur man hanterar förmåner i eEkonomi. Den handlar om bilförmån men principen blir densamma. 

Hoppas detta hjälper dig lite på vägen, ha det fint!

 

Josefine