Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Datumexercis

Fortsätter med ännu en måhända lite naiv nybörjarfråga: Jag har fått lära mig att kassa- och bankhändelser skall bokföras senast påföljande arbetsdag samt att kontoutdraget är facit. Ibland har man dock kanske inte 100 % koll på när pengarna drogs från kontot. Tittar jag nu på mitt företagskonto så har banken tre spalter: bokföringsdatum, transaktionsdatum och valutadatum. Jag antar att transaktionsdatum är det datum när pengarna drogs från kontot och att det därför är det datum jag skall utgå ifrån för att se när affärshändelsen måste vara bokförd. Kan det stämma?

Inte helt lätt att vara uppdaterad på bankens terminologi känns det som.

Tack på förhand för svar om någon har koll på detta.
5 SVAR 5

Ja transsktionsdatum blir rätt däremot måste inte affärshändelser alltid vara bokförda senast påföljande arbetsdag.

Mikael

Nej, jag bokför nästan alltid månaden efter åt mina kunder och det är helt okej. Däremot tror jag att du tänker på om man har kontanthantering i ett kassasystem, de måste ju åtminstone stämmas av varje dag el senast påföljande arbetsdag. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tittade efter i bokföringslagen och där står det i 5 kap 2 § första stycket att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.

Lite nyfiken: Vad menas egentligen med ordet "kontanta" i frasen "kontanta in- och utbetalningar"? Det är väl inte bara kontanter som avses? Jag har tolkat det som att det även gäller betalningar med kort, via bankgiro etcetera.

Sedan ser jag faktiskt i andra stycket i samma paragraf att det står att affärshändelserna får bokföras senare om det finns skäl för det och är förenligt med god redovisningssed. Detta syftar ju då alltså även på kontanta in- och utbetalningar. Det var nytt för mig. Men frågan är då när det "finns skäl" och vad som är förenligt med god redovisningssed? När finns det inte skäl att vänta med bokföringen?

Det är lite detta jag fått intrycket av - att få om någon sitter och bokför löpande, vilket jag gjort! I och för sig gillar jag att ha koll och det känns bättre att dela upp det i småbitar än att få en "surdeg" med en massa bokföring som skall göras en gång i månaden, om man nu inte lämnar bort det till en revisor.

Kontanta betalningar avser det som ordet innebär - betalningar som inte registreras utan går från hand till hand till skillnad från bankgiro, överföring, kortbetalning och swisch som registreras och inte är kontanta betalningar.
Kontanter är ju ett samlingsnamn för mynt och sedlar

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Där ser man vad man lär sig. Jag har tydligen inte fattat ett jota.