Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

LeiBen
NY MEDLEM

Försäljning av dotterbolag som köpts med avtal om tilläggsköpeskilling

Scenariot är detta, tre olika affärshändelser:

  1. Samtliga aktier i ett bolag köps för 150 tkr + avtal om ytterligare 150 tkr om vissa villkor uppfylls inom 2 år. Det är närignsbetingade aktier och ett (blivande) dotterbolag.
  2. Det konstateras att villkoren inte uppfylls och båda parter är överens om att ingen tilläggsköpeskilling kommer att betalas
  3. Samma år säljs dotterbolaget med förlust för 100 tkr

 

Vid 1 har aktiernas värde bokats upp som 300 tkr på konto 1310 och en långfristig skuld på 150 tkr har bokats upp.

Vid 2 har skulden bokats bort och nu på ett sätt som gör att det uppstått en skattepliktig vinst på 150 tkr

Vid 3 har en icke avdragsgill förlust bokats upp på 200 tkr i samband med att tillgången på konto 1310 har bokats ned till noll.

 

Spontant verkar detta fel, det ger en betydligt högre skatt än om dotterbolaget köpts för 150 tkr och utan tilläggsköpeskilling. När nu tilläggsköpeskillingen inte har fallit ut borde det väl bli samma skatt? Tacksam för tips om hur vi bokar 1..3 kontomässigt och vilka poster som är icke skattepliktiga / icke avdragsgilla.  

1 GODKÄNT SVAR
AnnicaL
CHAMPION

Hej

Vid 2 skulle jag boka bort skulden mot en nedskrivning av aktierna till 150 tkr istf som vinst. Då blir det sen en förlust vid 3 på 50 tkr som då inte är avdragsgill. 

 

 

Visa lösning i originalinlägg

2 SVAR 2
AnnicaL
CHAMPION

Hej

Vid 2 skulle jag boka bort skulden mot en nedskrivning av aktierna till 150 tkr istf som vinst. Då blir det sen en förlust vid 3 på 50 tkr som då inte är avdragsgill. 

 

 

Utmärkt - det låter som precis rätt lösning, Stort TACK!