Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Kristina_5531
MEDLEM

Hantera kvitton i bokföringen, samlingsfaktura eller löpande

Jag behöver lite råd. Jag har fått lära mig att man bokför kvitton löpande på resp
datum förutom om det är en kortfaktura då man kan göra en samlingsverifikation
på detta istället eftersom det är fakturans datum som styr. 

Sen vet jag att man får samla likartade affärshändelser i en verifikation men om det är ett företag där i stort sett samtliga inköp är från samma leverantör känns det tokigt att göra en samlingsverifikation av det för det blir ju inte så spårbart. 

Vissa verkar också bokföra alla kvitton per den siste i månaden trots att inköpen är utspridda under månaden. Hur bör/ska man göra?
2 SVAR 2
VeronicaO
UTFORSKARE

Man ska (bör) bokföra per transaktionsdatum och därmed löpande.
Enligt BFL (Bokföringslagen) skall kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Övriga affärshändelser så snart det går. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

som Veronica skrev.

Vill bara lägga till att man kan förstås jobba med bokföring den sista i månaden för icke kontanta delar - men vid varje händelse man bokför så väljer man datum som händelsen bokförs på enligt transaktionsdatum normalt. Man får vänta 50 dagar efter månaden (och ännu längre i vissa fall med lägre omsättning se nedan)

Men rent praktiskt kan det vara tidsödande att vänta för länge eftersom man glömmer med tiden och måste fundera på vad som avses etc. Jag använder companyexpense och fotar mina kvitton direkt och skickar den via appen till Eekonomi så jag inte glömmer kvitton.


från skatteverket

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.2/324678.html

God redovisningssed ger alla företag en möjlighet att senarelägga bokföringen till 50 dagar efter utgången av den månad som affärshändelsen inträffade. Bokföring av kontanta in- och utbetalningar för presentation i registreringsordning får inte senareläggas.

För företag med låg nettoomsättning

Det finns två möjligheter för företag med låg nettoomsättning att senarelägga bokföringen:

  • Företag som har en normal årlig nettoomsättning som uppgår till högst tre miljoner kronor får senarelägga bokföringen till 50 dagar efter utgången av det kvartal som affärshändelsen inträffade (BFNAR 2013:2 punkt 3.7).
  • Företag som har en normal årlig nettoomsättning som uppgår till högst en miljon kronor och normalt högst 50 verifikationer som avser sammanlagt högst 250 affärshändelser per räkenskapsår får senarelägga bokföringen till 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår som affärshändelsen inträffade (BFNAR 2013:2 punkt 3.8).
Man får inte senarelägga bokföringen av kontanta in- och utbetalningar för presentation i registreringsordning.