Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

AnnaMH
MEDLEM

ISO-cerifiering

En mindre privatägd koncern har under året påbörjat ISO-cerifiering (ISO9001, ISO45001, ISO14001).  En väsentlig del av kostnaderna har tagits under året. 

Kan man lägga denna "investering" som en immateriell tillgång i boklsutet eller ska detta kostnadsföras direkt?

1 SVAR 1
Joachim E
MODERATOR

Hej

Det bokförs som en kostnad direkt på konto 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter.

På faronline.se som är sveriges auktoriserade revisorers informationssida skrever de förljande angående detta.

"I samband med företagens kvalitetssäkring och miljöstyrning innebär certifiering att företagen erhåller ett certifikat i form av ett skriftligt bevis över att företaget uppfyller kvalitetskraven enligt vald kravstandard.

Löpande bokföring

Utgifter för certifiering har inget eget konto i BAS utan kan debiteras ett konto som beror på hur företaget ser på arbetet. Den kan exempelvis ses som en direkt kostnad (kontoklass 4) eller en försäljningskostnad (kontogrupp 60)."

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim