Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

kalserud
MEDLEM

Konto 2990 | Bokföra bokslutskostnader

Jag bokför ett AB men hade vid starten endast tillgång till ing balanser från balans- och resultaträkningarna.På kontot 2990 fanns ett saldo som bl.a avsåg bokföringskostnader som betalades i år men gällde kostnader 2016. Nu har det kontot ett restsaldo på 6600 kr och jag vet inte vad det avser. Hur nollställer jag kontot?    

3 SVAR 3
sivlai
MEDLEM

Ska det inte vara något saldo där vid bokslutet då? Det kommer ju säkert att vara bokförings- och bokslutskostnader som avser 2017 men inte hinner faktureras, så jag tror att du kan låta saldot stå kvar. 

Tack för svar. Jag kan låta saldot vara kvar men det ska ju ändå bort under 2018 - så "problemet" kvarstår. Jag gör nog som Mikael (i svaret här under) föreslår och minskar bokföringskostnaden för 2017 med det beloppet. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

I AB:ts bokslut 2016 finns en bilaga på vilka upplupna kostnader som bokförts på balanskontot 2990 per 2016-12-31 den finns säkert hos dem som gjorde förra årets bokslut åt AB:t.

Om bolaget har revisor kan även en beräknad kostnad för revision för år 2016 bokförts och balanserats som skuld på 2990 - eller också förhåller det sig så att den beräknade kostnaden för bokföring  i bokslut 2016 var högre än den faktiska som betalades 2017 och då nollställer du kontot genom att debitera konto 2900 och kreditera konto 6530 

Det innebär att den för höga beräknade kostnaden för bokföring 2016 kvittas genom att kostnaden för bokföringen följande år blir lika mycket lägre grenom den omföring du nu gör och sett över två år så jämnar det ut sig.

Mikael Pettersson