Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
stefanhej123456
NY MEDLEM

Konto 8920 och INK2R/INK2S

Jag fick under 2018 beslut från SKV angående ändrad bolagsskatt för mitt AB för flera tidigare inkomstår. Besluten innebar att jag fick tillbaka bolagsskatt, dvs. bolaget hade betalat för mycket. Denna bolagsskatt har jag bokfört på konto 8920 och där finns fn. ett negativt saldo på den totala bolagsskatt som SKV betalat tillbaka.

Nu när jag använder Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning förstår jag inte hur ovan beskrivna bolagsskatt påverkar beloppen i ruta 3.25 Skatt på årets resultat i IN2R och ruta 4.3 (a) i INK2S. Dessa belopp skiljer sig nämligen åt och jag förstår inte hur det kan bli så eller hur dom beräknats. Jag trodde att 3.25 och 4.3 (a) alltid skulle vara samma. Differensen är exakt det belopp som finns på konto 8920 och 4.3 (a) är större än 3.25 (ex. saldo konto 8920 = -20000, 4.3 (a) = 380000, 3.5 = 360000). Detta betyder i praktiken den återbetalda bolagskatten skattemässigt hanteras som en inkomst i år som bolaget får skatta för eftersom beloppet i ruta 4.15 blir för högt. 

Detta kan väl aldrig vara rätt? Om det är rätt; kan någon förklara regelverket?
13 SVAR 13
mikael pettersson
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

Eftersom den skatt ditt bolag tidigare redovisat i ruta 3:25 och betalat nu delvis återbetalats SKA det beloppet i resultaträkningen reducera belopp i ruta 3:25 när det återbetalas till ditt bolag.

Sedan justeras det beloppet skattemässigt i ruta 4,3 nästa sida i deklarationen eftersom bolagets skatt inte är en skattemässigt avdragsgill kostnad - så det återbetalda beloppet tas inte upp till beskattning heller.

Mikael
stefanhej123456
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

Tack för svaret. Men jag förstår inte hur den återbetalda skatten inte tas upp till beskattning när den ingår i ruta 4.15 Överskott som sedan förs till ruta 1.1 i INK2. Det är ju som att den hanteras som en beskattningsbar inkomst i år. Anger jag den återbetalda skatten i ruta 4.5 c, för att skattemässigt parera detta, blir det korrekt i mitt tycke men är det verkligen OK att göra så? Med korrekt avser jag att det blir samma 4.15 Överskott, och därmed samma skatt som ska betalas i år, som om saldot på 8920 skulle varit 0 vilket det skulle varit om bolaget inte fått tillbaka bolagsskatt för tidigare år.
Tatiana
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

Hej!

Förklaring är att skattefordran borde har bokförts på konto 1640 och inte på kostnadskonto 8920. 
stefanhej123456
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

Hej!

Jag bokade mellan 8920 och 1640. Kan du vara snäll och ge ett exempel på hur du menar när 8920 inte ska användas?
Tatiana
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

 Jag antar att felet i beräkningar av bolagsskatt upptäcktes tidigare och när du gjorde rättelser så uppstod fordran. Var det inte så?
stefanhej123456
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

Jag bokade mellan 8920 och 1640 när jag fick beslutet från SKV. Sen när jag faktiskt fick tillbaka pengarna på skattekontot bokade jag mellan 1630 och 1640. Så saldot på 1640 är nu 0.
Tatiana
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

Ansökte du själv om ändrad bolagsskatt? Har du upptäckt fel i bokföringen? Har du rättat dessa fel? Om det var fel och du har gjort rättelse just då borde fordran ha uppstått. Fordran kunde inte uppstå efter SKV hade fattat beslut om ändrad bolagsskatt. 
stefanhej123456
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

Ja jag upptäckte felet själv, ansökte själv och bokföringen är rättad. Fodran uppstod och reglerades under 2018. Är det möjligt att få ett exempel på hur detta ska bokas om jag gjort fel när jag använt konto 8920?
mikael pettersson
NY MEDLEM

Re: Konto 8920 och INK2R/INK2S

Du har gjort rätt som bokade den justerade - för mycket inbetalda - skatten.
Debet 1640
Kredit 8920
Bra gjort

Mikael