Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Konto 8920 och INK2R/INK2S

Jag fick under 2018 beslut från SKV angående ändrad bolagsskatt för mitt AB för flera tidigare inkomstår. Besluten innebar att jag fick tillbaka bolagsskatt, dvs. bolaget hade betalat för mycket. Denna bolagsskatt har jag bokfört på konto 8920 och där finns fn. ett negativt saldo på den totala bolagsskatt som SKV betalat tillbaka.

Nu när jag använder Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning förstår jag inte hur ovan beskrivna bolagsskatt påverkar beloppen i ruta 3.25 Skatt på årets resultat i IN2R och ruta 4.3 (a) i INK2S. Dessa belopp skiljer sig nämligen åt och jag förstår inte hur det kan bli så eller hur dom beräknats. Jag trodde att 3.25 och 4.3 (a) alltid skulle vara samma. Differensen är exakt det belopp som finns på konto 8920 och 4.3 (a) är större än 3.25 (ex. saldo konto 8920 = -20000, 4.3 (a) = 380000, 3.5 = 360000). Detta betyder i praktiken den återbetalda bolagskatten skattemässigt hanteras som en inkomst i år som bolaget får skatta för eftersom beloppet i ruta 4.15 blir för högt. 

Detta kan väl aldrig vara rätt? Om det är rätt; kan någon förklara regelverket?
13 SVAR 13

Eftersom den skatt ditt bolag tidigare redovisat i ruta 3:25 och betalat nu delvis återbetalats SKA det beloppet i resultaträkningen reducera belopp i ruta 3:25 när det återbetalas till ditt bolag.

Sedan justeras det beloppet skattemässigt i ruta 4,3 nästa sida i deklarationen eftersom bolagets skatt inte är en skattemässigt avdragsgill kostnad - så det återbetalda beloppet tas inte upp till beskattning heller.

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för svaret. Men jag förstår inte hur den återbetalda skatten inte tas upp till beskattning när den ingår i ruta 4.15 Överskott som sedan förs till ruta 1.1 i INK2. Det är ju som att den hanteras som en beskattningsbar inkomst i år. Anger jag den återbetalda skatten i ruta 4.5 c, för att skattemässigt parera detta, blir det korrekt i mitt tycke men är det verkligen OK att göra så? Med korrekt avser jag att det blir samma 4.15 Överskott, och därmed samma skatt som ska betalas i år, som om saldot på 8920 skulle varit 0 vilket det skulle varit om bolaget inte fått tillbaka bolagsskatt för tidigare år.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Förklaring är att skattefordran borde har bokförts på konto 1640 och inte på kostnadskonto 8920. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Jag bokade mellan 8920 och 1640. Kan du vara snäll och ge ett exempel på hur du menar när 8920 inte ska användas?
Fd medlem
Inte tillämpbar

 Jag antar att felet i beräkningar av bolagsskatt upptäcktes tidigare och när du gjorde rättelser så uppstod fordran. Var det inte så?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag bokade mellan 8920 och 1640 när jag fick beslutet från SKV. Sen när jag faktiskt fick tillbaka pengarna på skattekontot bokade jag mellan 1630 och 1640. Så saldot på 1640 är nu 0.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ansökte du själv om ändrad bolagsskatt? Har du upptäckt fel i bokföringen? Har du rättat dessa fel? Om det var fel och du har gjort rättelse just då borde fordran ha uppstått. Fordran kunde inte uppstå efter SKV hade fattat beslut om ändrad bolagsskatt. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja jag upptäckte felet själv, ansökte själv och bokföringen är rättad. Fodran uppstod och reglerades under 2018. Är det möjligt att få ett exempel på hur detta ska bokas om jag gjort fel när jag använt konto 8920?

Du har gjort rätt som bokade den justerade - för mycket inbetalda - skatten.
Debet 1640
Kredit 8920
Bra gjort

Mikael

...men om du Tatiana har ett annat alternativ än att boka upp skatten som en fordran så låt oss höra, vi är idel öra

Mikael

.......och reducera den tidigare beräknade skatten på resultatet

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Den enda slutsats jag kan dra är att det är dags att anlita en redovisningskonsult framöver, speciellt då det enda Visma supporten gjorde var att hänvisa till detta forum. Tack ändå för att ni tog er tid!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag upplevde en gång samma situation som du beskrev.  Vi gjorde rättelse i bokföringen som avsåg föregående år. Sedan bokfördes beslutet avs slutliga skatten  (som var större än den borde ha varit)och då uppstod fordran som bokfördes på konto 1640, men inget kostnadskonto (8920) var iblandat. 

Därför ställde jag min fråga - gjorde du rättelse i bokföringen och sedan kom SKV:s beslut om slutliga skatten för föregående år (beslut  gällde större belopp än det borde ha varit?). Hur var hela förloppet? Eller upptäckte du fel och rättade bokföringen, sedan skickade du ansökan om rättelse tidigare, innan beslut om slutliga skatten fattades. Och beslutet  avs föregående årets skatt som kom var korrekt tack vare din ansökan? Om det var så då innehåller MIkaels svar på din fråga redan förklaring.

Du skriver att rättelse avsåg flera inkomstår vilket innebär att tidigare SKV:S beslut om slutlig bolagsskatt var redan bokförda. Som jag förstår har du bokfört hela beloppet på 1640/8920. Stämmer det?