Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Leasing av bil med handpenning inbetald från ägare - eEkonomi

Hej!
Denna fråga handlar om finansiell leasing, vi har köpt in en bil till företaget (personbil) och fick betala in en handpenning. För denna handpenning tog två av ägarna ett lån och betalade in vid bilköpet. Hur ska man gå tillväga bokföringmässigt?

1. Hur bokför man inköpet av bilen, hur mycket ska räknas som materiell anläggningstillgång?
2. Hur bokförs handpenningen som betalas in från privata pengar. Kan man skriva det som lån från ägarna /skuld till ägare?
3. Om ja, kan sedan varje amortering av lånet bokföras in i företaget och betalas av från 1930 i kredit och debetera den ovannämnda skulden till ägarna?
4. Om nej, ska man bokföra bilensvärde som tillgång dock utan handpenningen?
5. Vid finansiell leasing ska man beräkna en ränta, hur ska man komma fram till ett sådant belopp? 
6. Hur bokförs leasingavgiften? Då vi har bilen som materiell tillgång i balansräkningen är då varje leasingavgift amortering från skulden som tillgången bokas mot?

Tack på förhand
2 SVAR 2
Susanne86
MEDLEM

Hej!

1. Leasingbilen kan aldrig bli en anläggningstillgång. Däremot ska första förhöjda hyran som man lägger på bilen bokas som en materiell tillgång. Den delas upp som en kortfristig tillgång resp långfristig tillgång. Konto 1720 för den kortfristiga delen som avser 1 år. Resten läggs om långfristig på konto 1386. Därefter bokförs månadsvis 1/12 som leasingavgift konto 5615 debet och 1720 kredit. Tänk på att dock halva momsen är avdragsgill om det rör sig om en personbil eller en lätt lastbil utan luftspalt.

2. Det  går bra att lägga deras handpenning som lån från ägarna, men lånet som de tagit privat ska alltså inte in i bokföringen. Det är dock bra om det finns en lånehandling mellan ägarna och företaget som anger villkoren för lånet, d v s amortering och eventuell ränta.

3. Amortering sker sedan enligt lånehandlingen.

4. Se ovan kommentar

5. Nej, ingen ränta på leasingen -det framgår av kommande fakturor.

6. Leasingavgiften från Finansieringsbolaget bokförs med halv avdragsgill moms om bilen inte har luftspalt, samt på konto 5615 leasingavgifter.

Hälsningar

Susanne Liljeholm
Auktoriserad Redovisningskonsult i FAR


Esselem Redovisningsbyrå AB
Fd medlem
Inte tillämpbar

1 Vid finansiell leasing bokförs inget belopp som materiell tillgång
2 Det är ingen handpenning som betalas utan en första förhöjd hyra som bokförs mot konto 1710        t ex förutbetald kostnad. Den första förhöjda avgiften ska delas upp på leasingtiden och skrivas ned mot konto mot konto 5615 (leasingkostnad) bäst varje månad men åtminstone vid utgången av varje räkenskapsår, så när leasingtiden är slut skall behållningen på konto 1710 vara noll .
3 Finansiell leasing är inget lån.
4 se ovan
5 Nej ingen ränta skall beräknas, leasingavgiften du betalar varje månad är en kostnad som du bokför mot konto 5615.
6 Se ovan, allt går att läsa i leasingavtalet ni tecknat.

Mikael Pettersson