Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Momsredovisning och momskod

Jag har gjort en försäljning med försäljningspriset 25 000 kr, varav 5 000 kr är moms. På momsredovisningen kom först endast 5 000 kr upp i ruta 05, men sen korrigerade jag kontot för de 20 000 kr (använde ett 7-konto pga förlust) och då hamnade hela försäljningsbeloppet i rutan 05 i momsredovisningen. Borde inte själv momsbeloppet hamna i ruta 10 (också)? 
19 SVAR 19
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jo det borde det om du använt 2611 och det kontot har rätt momsrapportkod  (just 10) registrerad

Mikael
sivlai
MEDLEM

Du måste boka upp försäljningen mot ett 30-konto och om det sen blir en kundförlust ska det bokas mot 6350 och då får du lyfta den moms som du förut har betalat. Dock har skv ganska stränga regler på när man får boka upp en kundförlust så om kunden inte vill betala det ni kommit överens om, är det bättre att kreditera fakturan med beloppet och utgående moms. 
Om allt händer i samma månad, kommer försäljningsbeloppet (om det återstår något) att hamna i ruta 05 och moms i ruta 10. Har du krediterat hela beloppet syns ingenting i resp ruta.
Fd medlem
Inte tillämpbar

jag använde moms-konto 2611 men det är förinställt på momskod 05.


Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag kanske var otydlig. Försäljningen avsåg en inventarie som såldes billigare än värdet i bokföringen (inköpspris minus avskrivning). Hur borde jag bokfört det då? jag fick nog dessa instruktioner tidigare.

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja då ska du ha en avvikelse i momsrapporten eftersom 12XX konton inte har momsrapportkod 10 och reavinst eller reaförlust vid försäljning av inventarier inte ingår i verksamhetens netto omsättning utan är en Övrig intäkt.

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

jag vet inte om jag krånglar till det för mig nu, men vid försäljning fick man betalt 20 000 kr + moms 5 000 kr. Momsen konterade jag på 2611 och beloppet 20 000 kr på konto 7973 - Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier. Konto 2611 har momskod 05 och hamnade där. Men konto 7973 har ingen momskod alls. Ska jag lägga in samma momskod på 7973 för att få ut hela summan 25 000 kr på ruta 05, eller borde det hamna i ruta 10 vilket innebär att jag ska ändra momskod på båda? eller borde jag inte ha något belopp alls i ruta 10 utan det är korrekt som det var från början?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Konto 7973 används när förlusten räknats fram;
d v s när du jämfört försäljningspriset med inköpspriset för den maskin/inventarie som sålts. Hur ser en sådan beräkning ut i ditt fall?

MikaelFd medlem
Inte tillämpbar

Efter instruktioner la jag hela beloppet på det kontot, men det borde jag inte ha gjort då?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nej det borde du inte men allt går att rätta till 🙂

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Kontrollera vilket konto du bokförde den nu sålda maskinen/inventarien på vid inköpstillfället.
Jämför inköpspriset med försäljningspriset och räkna fram hur stor förlusten då blir.......

Mikael

Glöm inte att ta med gjorda avskrivningar. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ok (och tack för all hjälp alla)
Inventarien bokfördes på konto 1210 vid inköpstillfället och avskrivning på 1219. Jag har räknat ut att inköpspriset (exkl moms) minus avskrivningar ger en mellanskillnad (förlust) jämfört med försäljningspriset (exkl moms) med 6 946,50 kr
Sedan bokade jag vid försäljningen bort beloppet på 1210, bokade bort avskrivningar på 1219 samt  mellanskillnaden på 7973... Känns lurigt detta. Fick hjälp ju, men det verkar snurrigt ändå
Fd medlem
Inte tillämpbar

............när du har jämfört inköpspriset mot försäljningspriset ska du sedan kontrollera om maskinen/inventarien skrivits av något under den tid ni ägt den........

.........när du räknat fram eventuella avskrivningar ska du göra nedanstående summering:

Inköpspris minus avskrivningar = maskinens/inventariens bokförda värde vid försäljningen

Maskinens/inventariens bokförda värde jämförs sedan med försäljningspriset och fram kommer 
förlustens storlek och den ska bokföras mot konto 7973 enligt nedan;

Exempel:

Inköpspris           50 000
Avskrivningar    -15 000
Bokfört värde      35 000
Försäljningspris -20 000
Reaförlust           15 000

Konteras

1930 Debet        25 000
2611 Kredit          5 000
1220 Kredit        50 000
1229 Debet        15 000
7973 Debet         15 000

och som du ser så används inte något intäktskonto som har momsrapportkod 05 eftersom en sådan här försäljning inte berör verksamhetens Nettoomsättning = kontoklass 30XX

Därför blir det diff i momsrapporten trots att bokföringen är rätt

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

ska jag beräkna priserna med eller utan moms? Alltså t.ex.jag säljer för 25 000 kr inkl moms
Fd medlem
Inte tillämpbar

Bra
Då löser du det nu 🙂

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Alla priser exklusive moms

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tusen tack!
Fd medlem
Inte tillämpbar

En sista fråga, det ska alltså inte stå något i ruta 10 då, men det blir ett belopp (momsen) i ruta 5, och så ska det vara eller?

Fd medlem
Inte tillämpbar

Det ska stå 5000 i ruta 10 men noll i ruta 05 det blir ingen momspliktig omsättning till följd av denna transaktion

Mikael