Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Ekebacks
UTFORSKARE

Nedskrivning av aktier i dotterbolag

Hej!

Jag har en kund (AB) som köpt ett till företag (också AB) under 2018. Nu i bokslutet undrar jag hur jag gör med avskrivningen av detta? Det är alltså ett inköp på 3 miljoner och kunden önskar avskriva så lite som möjligt.

11 SVAR 11
Fd medlem
Inte tillämpbar

Vad är det huvudsakliga skälet till att bolagets värde ska skrivas ned?
Är det inte längre vört vad som betalats från början?

Mikael

Jag hade fått uppfattningen att man var tvungen att skriva ner något, vilket jag också tyckte var lite konstigt. Men du menar att det inte behöver skrivas ner om det inte minskat i värde? Det är också väldigt svårt att säga om det har det tycker jag.

Om bolaget minskat i värde så måste man göra en nedskrivning. Avskrivning finns inte på finansiella tillgångar. Om bolaget är värt mer så får man i princip inte värdera upp det... Lycka till!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ett köpt bolag ska inte jämföras med t ex inventarier - som skrivs ner enligt schablonregler.

Grunden är att dotterbolaget värderas till anskaffningsvärdet- det man har betalat och behåller det värdet till dess det försämras - t ex går med förlust. I en sådan situation finns det en skyldighet att skriva ner värdet eftersom man ska värdera med försiktighet.

Så om bolaget verkar stå sig i värde idag jämfört med vad det köptes för så gör ni ingen förändring av värdet i bokslutet.

Mikael

Ok, det var nog lite så jag tänkte att det skulle vara. En fundering till bara, när du skriver värdera med försiktighet menar du då att jag måste skriva ner om jag misstänker att det kommer bli ett minus på dotterbolaget? Eller kan man vänta till det är konstaterat i årsredovisningen och då skriva ner i nästa bokslut?

Det är väl mer en bedömning som bygger på eget kapital i bolaget och risk kontra anskaffningsvärde.
Om du måste skriva ner det så är den nedskrivningen inte avdragsgill.. värt att veta.... Lycka till!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Försiktighetsprincipen är överordnad vilket betyder att man bygger värdering på det som är känt när moderbolaget avger sin årsredovisning - finns det då misstankar om förluster som stöds av aktuella räkenskaper för dotterbolaget så bör/ska hänsyn tas till det. 

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Får man skriva ned värdet på aktier i DB i K2? Jag hade för mig att man måste ändra till K3 ifall man vill göra den typen utav nedskrivning?

Så vitt jag vet så är ju nedskrivningar tvingande om värdet har sjunkit och då den inte är avdragsgill så blir det ju inte skatteeffekter. Försiktighetsprincipen gör väl att ett övervärde inte får finnas......
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja du får/ska skriva ner värde på db aktier inom ramen för K2, du behöver inte byta

Mikael 
Ragnar
UTFORSKARE

Hej!

 

Mitt AB köpte ett AB för 250 000 kr för flera år sedan. Företagets affärsidé gick i stöpet och aktiernas värde är nu bara 50 000 kr, aktieinsatsen. 

Hur kan jag skriva ner värdet på aktierna mitt AB äger?

 

Mvh Ragnar