Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Nedskrivning fondkonto - Bokslut

I bokslut enligt K2. Måste man skriva ned värde  i fondsparande?
1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Försiktighetsprincipen är inom ekonomin en redovisningsprincip som innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Tillgångars och skulders värden är beroende av framtida händelser. Vid osäkerhet ska man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder.

Ovan ett citat ang värdering av tillgångar och skulder.

Detta styrker tanken att man ska skriva ner värde i fondsparande om man är osäker på om det bokförda värdet stämmer med det faktiska.

Mikael