Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

william_17
MEDLEM

Nybörjarfrågor kring bokslut och konton

Hej!

 

Jag startade en enskild firma förra året och ska göra mitt första årsbokslut. Jag behöver lite hjälp och tips med bokföringen.

 

I dagsläget är alla inkomster och utgifter bokförda löpande och alla inventarier och material är av mindre värde (under halvt prisbasbelopp) därför behöver jag inte räkna dessa vid bokslutet om jag förstått rätt? Alltså 0 kr i värde då dessa skrivs av direkt vid införskaffning?

 

Jag har inget företagskonto utan sköter allt via mitt privata bankkonto. Därför har alla köp konterats kredit på konto 2013 och alla inkomster debet på samma konto. Det jag får kvar på detta konto i slutet av året är också lika med eget kapital om jag förstått rätt? I dagsläget har jag negativt saldo eftersom jag investerade en hel del i företaget och gick med förlust. Beloppet jag ser på detta konto är inklusive moms, ska det vara så?

 

Det jag ser på min balansrapport i dagsläget är eget kapital (negativt belopp enligt ovan ink. moms) plus ingående momsen jag ska få tillbaka. Det beräknade resultatet är då mitt faktiska resultat.

Om jag väljer att kvitta förlusten mot min inkomst av tjänst borde jag inte "nolla" balansräkningen på något vis då? min negativa balans verkar följa med på nästa räkenskapsår ändå ser det ut som?

 

Ska jag kontera något konto specifikt vid bokslut för att nolla några andra konton? Jag hittar ingen tydlig steg för steg guide i hur man ska kontera vid bokslut. Måste jag göra det eller räcker spalten med "beräknat resultat" som underlag?

 

Tackar ödmjukast på förhand för ev. hjälp.

3 SVAR 3
AnnicaL
CHAMPION

Om du är momsregistrerad ska alla inköp bokföras debet ett kostnadskonto med nettobeloppet och debet ingående moms 2641. Kreditering konto 2018. Försäljningen delas upp så att nettobeloppet bokförs kredit ett 3-konto och den utgående momsen i kredit på 2611 och betalningen debiteras 2013.

Inventarier av mindre värde kostnadsförs vid inköpet. Om du har varor kvar i lager ska du beräkna värdet av dessa varor och eventuellt (om det är mer än 5000 kr) bokföra som en lagertillgång på tex 1460. Motkonto är då 4900 Lagerförändring. 

 

Vid momsredovisningen töms 2611 och 2641 till 2650 (det blir ett debetsaldo om du haft mer ingående moms än utgående). 

 

Resultatkontona 3000-8999 nollas inte däremot ska du bokföra årets förlust D2019 K8999. Så påverkas det egna kapitalet med årets förlust, dvs det minskar, och det beräknade resultatet blir noll efter att 

Balansräkningen ska inte nollas, de saldon du har vid årets slut efter att resultatet har bokförts rullas vidare till nästa år. Kvittningen i din deklaration har inget med firmans bokföring att göra och bokförs inte alls. 

Lycka till! 

Tack så mycket för svaret!

 

Så om jag förstått rätt ska jag nolla mitt egna kapital (som ligger på 2013, negativt värde) till 2019? Exempelvis min förlust -10000sek som 10000 på D2013 och K2019? Då visar alltså 2019 företagets skuld till mig som privatperson (negativt värde)? 

Efter detta D2019 K8999 på samma vis för att göra klart bokslutet?

 

En extra fråga också;

Jag har bokfört alla inköp med ören löpande hela året och inte gjort några avrundningar. Som jag förstått ska det vara avrundat inför deklarationen och således även i bokföringen? Kan jag kontera mitt egna kapital en avrundning i efterhand och hur bör jag göra?

Hej

Konto 2013 kan och bör man nolla helt korrekt. Det skall dämot nollas och flyttas till konto 2010 eget kapital.

2019 använder man enbart för bokföring av årets resultat.

Så du gör först konteringen 

2013 Debet
2010 kredit

Sedan kan du bokföra upp resultatet som du själv skrev mellan konto 2019 och 8999.

Önskar dig en fortsatt fin dag

Joachim