Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

PaulPRO
UTFORSKARE

Obalans kontoanalys 2440 och utgående balans

År2021 var utgående balans för konto 2440 angett till -12150:-. När balansräkningen togs ut inför bokslut var utgående balans för kontot angett till -12048:-

När balansräkningen togs ut under 2022 var ingående balans på 2440 angiven till -12150:-. Där uppstod alltså en diskrepens om -102:- i räkenskaperna. Jag  kommit fram till att det hela måste korrigeras genom att korrigera ingående balans med 102:-. Hur gör man detta i Visma online?

Kan säga att det hela hänför sig till att jag lade in en leverantörsfaktura 2021-12-22 med 102:- i kredit 2440 och ett kostnadskonto i debet. Fakturan betalades sedan 22-02-09 med debet 2440 och kredit 1930 bankkonto. För mig tillsynes en korrekt kontering och fakturahantering.

4 SVAR 4
AnnicaL
CHAMPION

Jag gissar att du hade bokfört resultatet för 2021 innan fakturan på 102 kr lades in per 211222. Du kan behöva bokföra kostnaden på 102 kr direkt mot balanserad vinst för att få det att gå ihop igen. Kontrollera UB för Årets resultat 2021 mot IB 2022 - du har säkerligen en differens där. 

Så kan det säkert vara för fakturan dök upp sent och jag satte in datum för verifikationen lika med fakturadatum. UB 2021 = 12048 och IB 2022 = 12150. Där uppstod skillnaden. Det är ju bra att ha identifierat var felet har uppstått men det viktigaste är ju man kan korrigera det hela annars ligger det ju kvar och skvalpar över tiden.

Menar du att åtgärden är nu att upprätta en verifikation med 2440 i kredit och 2091 i debet innan jag upprättar bokslutet? 

AnnicaL
CHAMPION

Just så. Normalt bokför man ju inget mot Balanserad vinst utom utdelning, men  eftersom detta är en rättelse (saldot på 2091 skulle ha varit lägre i IB 2022 pga den sena kostnaden) så går det inte att få rätt saldo på 2440 på något annat sätt.

Det man ska tänka på är att aldrig bokföra något på ett gammalt år efter att det årets resultat är bokfört. Har man bokat resultatet får man antingen öppna det gamla året (om inte årsredovisningen är fastställd) eller bokföra på det nya året. 

Tack för hjälpen!

Och God fortsättning!