Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

camilla6752
VISMA CERTIFIERAD BYRÅ

Onoterade aktier i annat bolag

Hej!
Mitt AB äger onoterade aktier i annat bolag, 5000 andelar. Ägarandel och rösträtt 3,25% och jag har bokfört det som andelar i intresseföretag, funderar nu när jag ska göra bokslut & årsredovisning om det blir rätt? 
1 SVAR 1
Per Nyquist
ANSTÄLLD

Hej!

Vid årsbokslut bör aktierna värderas. Om värdet på balansdagen är lägre än anskaffningsvärdet och värdenedgången kan antas vara bestående ska du göra nedskrivningar. 

Om aktierna har ett "tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet" får du göra uppskrivning.

I övriga fall krävs inga åtgärder.