Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Periodisering av förutbetald intäkt

Jag har inte lyckats hitta ett bra svar i forumet och skriver därför en egen.

Innan jag började arbeta i visma administration 500 skickades en faktura till kund som avsåg 4 månaders ersättning i förskott, dvs sep-dec 2015. Fakturan gjordes manuellt och är alltså inte skapad i bokföringsprogrammet. Den är heller inte inlagd kundfodran utan bokfördes direkt som betald eftersom den redan var betald när vi fick tillgång till bokföringsprogrammet. Jag har bokfört inbetalningen enligt förljande:


1930 325.000 D

2611 65.000 K

2990 260.000 K

2990 valdes för att kunna periodisera intäkten med 65.000 kr per månad för sep-dec 2015. Motkonto för periodiseringen valdes till 3041.


För det första undrar jag om detta är korrekt bokfört med korrekta konton.


När jag genomför momskontroll får jag flera avvikelser som jag inte riktigt blir klok på.

6 SVAR 6
Carina Lindholm
NY MEDLEM

Verkar som detta är en kund till er som betalat i förskott , jag använder mig av 2420 Förskott kunder K och 1930 Bank D
När sedan fakturan skapas och fordran hamnar på 1510 så bokar man bort i 2420 mot 1510 på så vis får man moms på rätt period också.

Carina
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack Carina,

Jag vet inte om ditt förslag är applicerbart i mitt fall. Jag skickade alltså en faktura den första september, som sedan betalades i sin helhet den 10 september. Eftersom jag inte hade tillgång till bokföringsprogrammet när fakturan skickades (nystartad ekonomisk förening), så bokfördes den aldrig som en fodran på 1510, utan direkt som en betalning enligt ovan. Problemet verkar ligga i att jag använder 3041 som motkonto för min periodisering och programmet räknar ut moms på detta belopp. Men nu har jag ju redan redovisat all moms vid själva betalningen och jag vill endast periodisera intäkten på årets sista fyra månader.

Carina Lindholm
NY MEDLEM

Men om den aldrig bokfördes som en fordran så kan du ju boka upp det som ett förskott från kund då den inte finns i systemet utan gjordes manuellt.Du kan ju även skapa ett nytt konto som inte är styrt på momsredovisning ex. 3040 kalla den reservation intäkt kanske? Och på så vis få bort den från 3041.
Sen borde din momsredovisning stämma 🙂
MarcusSM
NY MEDLEM

Hej Martin, vet inte om du löst detta ännu?

Om jag vore du hade jag gjort följande bokning per 10 september i detta fallet:

Debet 1930 - 325 000
Kredit 2611 - 65 000
Kredit 3041 - 260 000
Debet 3040 (enligt Carinas förslag, kontot spelar inte så stor roll) - 260 000 - OBS! Se till att kontot dock inte har någon momskod i kontoplanen
Kredit 2990 - 260 000

2990 periodiserar du sedan på 4 månader med motkonto 3040, då detta inte ska ha någon momskod kommer inte momskontrollen protestera vid kommande periodiseringar. 

Marcus
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Marcus,

Ditt förslag verkar fungera som det var tänk. En fråga som dök upp när jag skapade kontot 3040 är om det ska ha SRU-kod 7410 eller ej? 
Carina Lindholm
NY MEDLEM

Hej,
Behövs ingen SRU kontot ska ju bara användas för periodisering 🙂