Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Teckningsoptioner

Hej på er,

Om ett aktiebolag under 2016 har köpt marknadsnoterade aktier genom en emission där det för varje aktiepost ingick x-antal teckningsoptioner, hur ska då teckningsoptionerna hanteras i bokföringen? De har ju ett marknadsvärde på börsen, men de emitterades vederlagsfritt samt utnyttjande av optionen kan ske först under Q1 2017. Någon bokföring när de erhölls eller först till bokslutet vid en värdering? Lämpliga kontonr? Alternativt endast beaktas nästa år vid betalningstillfället (givet företaget tecknar de nyemitterade aktierna)?

Mvh,
Daniel
4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Har du erlagt någon premie för teckningsoptionerna?

Enligt Redovisa Rätt så kan den erladga premien för optionerna bokföras enligt följande: 

Långfristiga placeringar:

1350 Andelar och värdepapper i andra företag

1384 Derivat

Kortfristiga placeringar:

1880 Andra kortfristiga placeringar

1886 Derivat

Därefter beroende på hur du väljer att agera finns dessa olika alternativ:

-Vid lösen krediteras använt konto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Premien läggs i stället till anskaffningsvärdet (lösenpriset) för aktierna, aktier/andelar - inköp.
-Vid förfall krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar kan debiteras med förlusten - eftersom optionen inte längre har något värde.
-Vid kvittning krediteras använt premiekonto, t.ex. konto 1880, med premiebeloppet. Erhållet försäljningsbelopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank.
Mellanskillnaden mellan erhållet belopp och erlagd premie kan krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Vid förlust debiteras konto 8350 i stället med mellanskillnaden.

-Årsbokslut/årsredovisning
Erlagd premie för köpoption ska i årsbokslutet tas upp som kort- eller långfristig placering beroende på löptidens längd. Premien ska värderas enligt lägsta värdets princip, vilket kan innebära nedskrivning, nedskrivningar. För övrigt, aktier/andelar - inköp.
Angående värdering till verkligt värde, finansiella instrument.

-Deklaration
I blankett INK2 redovisas värdet av köpoptionspremien på rad 2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav när det gäller långfristiga placeringar och på rad 2.25 Övriga kortfristiga placeringar när det gäller kortfristiga placeringar. Angående lösen, förfall och kvittning, aktier/andelar - inköp
I blankett INK4 redovisas värdet av köpoptionspremien på rad 2.9 Andra finansiella anläggningstillgångar när det gäller långfristiga placeringar och på rad 2.16 Övriga kortfristiga placeringar när det gäller kortfristiga placeringar. Angående lösen, förfall och kvittning, aktier/andelar - inköp.

Vid lösen, dvs. när aktieoptionen utnyttjas för köp respektive försäljning av aktier sker bokföring och bokslut enligt samma regler som för aktier/andelar - inköp respektive aktier/andelar - försäljning. Nedan redogörs endast för bokföring av premien för optionen.

Tack för din fråga!

/Carl
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Carl,

Tack för ditt svar! Nej, ingen premie har erlagts då jag skrev att "de emitterades vederlagsfritt" - därav min frågeställning.  🙂 Teckningsoptionerna har ett värde på tillgångssidan, men inget omkostnadsbelopp. Några idéer?

Mvh,
Daniel
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Om du inte har erlagt någon betalning för teckningsoptionerna så skall de heller inte tas upp i bokföringen då inga transaktioner ägt rum.
Skulle du däremot välja att gå vidare med erbjudandet och köper skall du ta upp köpet i bokföringen som vanligt vid köp av värdepapper/aktier.

/Carl
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen Carl,

Tack för din respons! Ok, vad bra att veta att de inte ska vara en andel av balansomslutningen och att mitt sista hanteringsförslag därmed gäller.

Trevlig helg!

Mvh,
Daniel