Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Utformning av förändring i eget kapital

Jag har en fundering kring utformningen av förändring i eget kapital i årsredovisningen. Enligt förinställd standardutformning i Visma är det uppställt enligt följande: Två kolumner med rubrikerna Aktiekapital och Fritt eget kapital (dvs sammanslagning av tex posterna balanserat resultat och årets resultat). Raderna är vanligtvis endast (utdelning) om sådan ägt rum och årets resultat. Enligt K2 så ska "alla poster" specificeras i det egna kapitalet. Fritt eget kapital är en rubrik samt summeringsrad i balansräkningen och inte en post. I denna utformning specificeras inte posterna balanserat resultat och årets resultat i kolumndelen. Jag vet att vissa revisorer anmärker på detta och vissa gör det inte. Jag personligen använder utformningen i exempel 5b i K2, medan vissa andra använder Vismas standardutformning, vilken jag tycker är bristfällig. Jag har luftat denna fundering med expertis från vår branschorganisation om huruvida det är ok att ställa upp enligt eran bantade version?

Svaret jag fick: Deras tolkning är att det inte räcker. I och för sig skrivs inte uttryckligen ”alla poster” i lagtexten (ÅRL 6:2). I K2 är det heller inte allmänt råd, utan det är ett ”ska-krav” enligt kommentartexten. De uppfattar det som att det följer av lagen och det borde då framgå av förarbeten till paragrafen. De hittar inte några skrivningar som exakt tydliggör detta, men landar ändå i att det ska redovisas per post.

Om ni ändå måste ha kvar detta alternativ, ha inte den som standard i så fall. Standard bör vara det som exemplifieras i allmänna rådet. 
3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Patrik! 

Vi får ta och kika närmare på detta men först vill jag kontrollera vilken produkt du arbetar i? 
Kan inte se att du angivit produkt och ser också att du är användare på flera kundnummer hos oss. 

Återkoppla gärna detta så ska vi undersöka saken vidare. 

Tack på förhand!
/Sanna
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej. Det har gått fyra månader sedan ni skulle titta närmare på detta. Vad jag kan se så har ingen uppdatering gjorts. Se bifogad fil på exempel för hur bör ser ut. Sedan kan man undra varför finns det 9st alternativ!? det räcker med en, max två. Sedan kan kolumnen för reservfond tas bort då det knappt är några företag som har det. Det vore toppen med en uppdatering så att man slipper sitta klippa och snickra om den för varje kund.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Produkt: Visma bokslut och version spelar ingen roll för den har varit default under de fem år jag har arbetat i bokslutsprogrammet. Jag är registrerad med två mejladresser och bara ett kundnummer vad jag vet.