Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Behruz
UTFORSKARE

Varulager i bokslut

Hej

 

Varulagrets värde förs in i ruta B6 i bokslut om det är över 5000kr. Detsamma gäller för förskott till leverantörer och förskott från kunder. Man för in de i rutorna alltså om de överstiger 5000kr

 

Varulagrets kontonummer börjar på 14. Vilka kontonummer har förskott till leverantörer och förskott från kunder? Vilka kontonummer ska man hålla ögon på när man gör bokslut förutsatt att de överstiger 5000kr? 

 

5 SVAR 5
My Janhall
ANSTÄLLD

Hejsan!

Värdet för varor i lager redovisas precis som du skriver normalt i kontogrupp 14, sen har du varuinköp som normalt redovisas i kontogrupp 40 till 45 och lagerförändringar som uppstår vid en lagervärdering bokförs normalt i kontogrupp 49. Hur du räknar fram ditt varulager i ditt bokslut hittar du väldigt bra information om på Skatteverkets sida Varulager, det finns en del regler att förhålla sig till beroende på vad lagret innehåller. Dem har också broschyren Bokföring, bokslut och deklaration som beskriver och förklarar vi de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och förenklade årsbokslut, på sida 29 hittar du information om ruta B6 och hur varulagret ska hanteras i ett förenklat årsbokslut. 

Jag tänker att vi börjar här, har du följdfrågor får du gärna återkomma! 🙂 
/My 

Hej och tack för svaret

 

Vilka andra konton ska inte tas med förutsatt att deras belopp understiger 5000kr? Och vilka konto nummer har dem?

 

 

My Janhall
ANSTÄLLD

Jag är inte helt med på din fråga får jag erkänna så jag börjar med att förtydliga det hela. 🙂

När du räknar fram ditt värde på lagret så gör du i stora drag en inventering, vilket innebär att du räknar fram värdet för varje enskild tillgång i lagret så du får fram det totala anskaffningsvärdet, via länken i mitt förra svar ser du vilka varor du ska räkna in i värdet på lagret. Sen kan du välja att gå efter huvudregeln eller schablonregeln för att värdera lagret, går du efter schablonregeln använder du anskaffningsvärdet och på till exempel köpta varor i ditt lager är anskaffningsvärdet varans inköpspris, för egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat. Som jag nämnde ovan så redovisas varuinköp normalt i kontogrupperna 40 till 45, använder du dessa när du bokförde inköpen så är det dessa konton som är aktuella. Jag tolkade det hela som att du ska göra ett förenklat årsbokslut så på sida 29 i broschyren du fick länkad finns mer info om hur/vad som ska redovisas i ruta B6. 

Jag såg också att du använder Visma Administration 200, i Visma Administration 1000/2000 har finns Lagerbokföring och lagerhantering som en funktion för att underlätta just detta som du nu får göra manuellt. 

/My 

Här https://www.youtube.com/watch?v=bh4Z2xgaqdw&list=FLMFil_JLt33i6xhJdeas9PA&index=2  säger man att ifall man har övriga fodringar tex (förskott till leverantörer) på över 5000kr beräknas och skrivs in i ruta B8. Och årets övriga skulder  (förskott från kund) på över 5000kr skrivs in ruta B16

 

1) Därmed undrar jag : Vilka kontonummer har dem? De nämner ju inte kontonummer för att underlätta 

 

2) Och om det finns fler sådana rutor som man bör se upp med. Alltså de konton som man inte skriver in i rutorna om summor understiger 5000kr. 

 

Så det är ju inte bara varor man man måste ha koll på. 

 

Hoppas att du förstår nu 🙂

Du funderar på hur du får fram beloppet till B8 och B16 också, det ska vi såklart kika på. 🙂 

I filmen så nämner dem bas.se och deras kontoplan, det är ett bra råd att börja där. Gå till bas.se - Kontoplaner, här kan du ta fram kontoplaner som PDF för dig som upprättar förenklat årsbokslut bland annat. På denna PDF visas rader kopplade till kontona, raderna visar alltså vilka konton som tillhör vilken ruta i det förenklade årsbokslutet. Till exempel så funderade du på konton till rutan för Övriga skulder (B8) och kollar jag i PDF:en så är det kontoklass 1700 som påverkar den rutan. När det gäller konton till Övriga fordringar visar PDF:en kontoklass 2900 som påverkar B16.

När jag går igenom broschyren du fick länkad av mig så kan jag inte se fler typer av dessa undantag, men med risk för att vara tjatig så vill jag ändå slå ett slag för den igen. Det är verkligen en bra läsning och förtydligande på vad som gäller om du känner dig osäker under tiden du upprättar årsavslutet. 

/My