Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2022-03-21 16:32 )
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 4122 Visningar

Tillämpar ni på företaget regeln för att semestern tjänas in året före uttagsåret så finns möjlighet att ge Förskottssemester. Detta innebär att en nyanställd får betald semesterledighet redan första anställningsåret trots att intjänandeåret av semesterdagar är året före semesteråret.

 

Det finns inga regler i semesterlagen som anger att förskottssemester ska tillämpas eller hur många förskottsdagar en anställd har rätt till utan det är något som du som arbetsgivare bestämmer.

 

Tänk på att denna överenskommelse i så fall bör göras skriftligt eftersom det underlättar den dag då skulden eventuellt ska dras av från en slutlön. Om anställningen skulle upphöra inom fem år så är den anställde enligt praxis återbetalningsskyldig men om anställningen fortsätter längre än fem år så ska skulden skrivas av.

 

Så här gör du i Visma Lön 300/600:

Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester och markera Företaget tillämpar förskottsemester för nyanställda

Gå därefter till Personal - Anställda och dubbelklicka på den nyanställde.

På fliken Semester skriver du in hur många förskottsdagar den anställde ska ha rätt till i rutan Förskott. 

 
förskott.jpg
 

Hur många förskottsdagar som ska beviljas är upp till företaget. Som fingervisning kan du tänka att om hon/han börjat anställningen någon gång mellan 1/4 och 31/8 så har personen rätt till 25 obetalda dagar och om anställningen börjar efter den 1 september så är rätten till obetalda semesterdagar endast 5 st. Lägger du in en del av dessa som förskottsdagar så ska resten ligga i rutan för obetalda dagar. 

 

När den anställde sedan tar ut semester så är det viktigt att du som vanligt använder dig av snabbvalet Semester uttag eftersom programmet då räknar ner dagarna och räknar upp en skuld enligt formel ML x 4,6 %. 

 

Semestertillägg betalas aldrig ut när det gäller förskottsdagar.

 

Förskottsskulden

Förskottsskulden syns sedan i rutan Skuld under Semesterförskottsskuld under Personal - Anställda.

 
skuld.jpg
 
Förskottsskulden avräknas automatiskt fem år efter anställningsdatumet. Slutar den anställde innan fem år har passerat, dras förskottsskulden på slutlönen som du betalar ut via snabbvalet Semester, ersättning.
Du kan också välja att manuellt skriva av förskottsskulden på fliken Semester i anställningsregistret genom att skriva in avskrivningsbeloppet i rutan för Avskrivning.
 

Om semesterersättningen inte räcker till för att kvitta förskottssemestern kan kvittning även göras mot den anställdes lön. Det gäller dock endast om den anställde har medgivit detta eller om sådan kvittning framgår av ett tillämpligt kollektivavtal.

 

Exempel på när Avräkning ska göras enligt praxis

*  Förskottssemestern var äldre än fem år när anställningen upphörde

*  Om den anställde sägs upp på grund av arbetsbrist, dock inte vid konkurs

*  Om den anställde slutar på grund av egen sjukdom

*  Om arbetstagaren slutar p g a att arbetsgivaren i väsentlig grad hade åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet.

 

Viktigt:

Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal om det finns några egna regler för förskottsdagar.

 

Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-03-21

Medverkande