Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej!Tack för snabbt svar! Så inget mer konto ska nämnas i bokföringen mer än:2893 - Kredit totalen5410 - Debet exkl moms2641 - Debet momsOch gäller detta ex kamera och dator också (så blir frågan samlad)? 🙂
Hej! Som revisor är det viktigt att jag smidigt kan visa en sammanställning av alla verifikationer med deras fullständiga information utan att behöva klicka på och öppna och granska var och en av verifikationerna manuellt, en åt gången. Istället skulle jag vilja ha en lista (motsvarande Verifikationslistan under Bokföring > Rapporter), där all information från verifikationerna framgår, d.v.s. även belopp projekt kontosaldo vid tidpunkten då bokföringen skedde. Ungefär så här: Ver Datum Beskrivning/Konto Typ Belopp Resultatenhet Projekt Debet Kredit Saldo A300 2020-07-01 Kundfaktura till 1150 Alma Kundén, 1667 Kundfaktura 50 3044 - Försäljning tjänst sv. momsfri Föreningsfest 50 −450 1510 - Kundfordringar 50 50 A301 2020-07-02 Inbetalning från 1150 Alma Kundén, 1667 Inbetalning 50 1510 - Kundfordringar 50 0 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 50 34.000 I dagsläget visas inte någon belopp- och saldokolumn i verifikationslistan som fås via Bokföring > Rapporter, eller någon projektkolumn (och väljer jag "Filtrera på projekt" så visas bara de kontorader under respektive verifikation som har projekt kopplade till sig, övriga kontorader och verifikationer försvinner). Kanske man kan lägga in en funktion för att kunna välja att visa dessa kolumner när rapporten skapas, som man redan kan göra för resultatenheter? Detta hade underlättat den ekonomiska granskningen enormt och bidragit till att lättare göra rätt.
Kanon, detta hjälpte mig en del i felsökningen iallafall. Jag har återskapat detta hos mig och får samma utfall, detta beror på att du har en skattefordran bokfört på kontot för skatteskulder och omplacerat kontona i deklarationen och årsredovisningen. Precis som du beskriver får du då en annan summa i årsredovisningens och så ska det inte vara. Mitt tips till dig är att i samband med bokslutet konteraom fordringen till konto 1640, skattefordringar och då nolla konto 2510. Detta resulterar i att du behöver skapa om deklarationen och hämta nya korrekta bokföringsvärden men det kommer lösa ditt problem. Nedan beskriver jag hur du gör steg för steg rent programmässigt. 1. Gå till Deklaration i ditt tillägg -Inlämning - bocka ur Lås deklaration. Årsverifikationensom skapats i eEkonomi kommer korrigeras automatiskt så det inte blir dubbelt när du låser nästa gång igen. 2. Gå till eEkonomi och skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Här bokar du om fordran på kontot 2510 till konto 1610 - skattefordringar. Tänk på datumet så det registreras på räkenskapsåret du deklarerar för. 3. Gå tillbaka till Deklaration/Årsredovisnings-modulen. Under Bokföringsvärden klickar du på Hämta bokföringsvärden. Då bör konto 1610 hämtas tillFodringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fodringari balansräkningen istället. 4. När du skapat deklarationen kommer också skatteskulden som programmet har räknat fram och kommer bokförasnär du låser deklarationen finnas i ruta 2.49. 5. När deklarationen är låst kan du påbörja årsredovisningen och där bör nu beloppen stämma överens igen. Om det inte stämmer så börja med att kolla så inställningen du haft för konto2510inte ligger kvar. Klicka på Övriga fordringar i balansräkningen - ser du konto 2510 klickar du på kontot - Återställ. Då visas den nya skatteskulden som bokförtspå korrekt plats i balansräkningen, dvs under skatteskulder. Känns något oklart så får du hojta, då tar vi det en vända till! 🙂 /My
Vi bevakar vi fortfarande driften av Mina Tjänster på grund av avbrotten som skedde förra veckan.Vi har inte haft några störe avbrott sedan i torsdag v27 och ser att det är mycket stabilare.
Hej Tomas, Va bra att du hör av dig när det inte går som det ska. Ville mest bara flika in så du vet att vi kollar på det, jag har tagit vidare ditt ärende och vipåbörjar felsökning nu. Du kommer få återkoppling här så fort vi vet mer. Ha en fin tisdag sålänge! 🙂 /My
Awesome
Genvägar