Nedskrivning fondkonto - Bokslut

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
I bokslut enligt K2. Måste man skriva ned värde  i fondsparande?
Foto på Katarina

Katarina

  • 1,282 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 2
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Försiktighetsprincipen är inom ekonomin en redovisningsprincip som innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Tillgångars och skulders värden är beroende av framtida händelser. Vid osäkerhet ska man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder.

Ovan ett citat ang värdering av tillgångar och skulder.

Detta styrker tanken att man ska skriva ner värde i fondsparande om man är osäker på om det bokförda värdet stämmer med det faktiska.

Mikael