Varulager- ett måste?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • Besvarad
Jag sitter med årsavstämning och ska bocka av lager och produkter i arbete och har därmed en fråga kring detta. Inköpen av varorna är bokförda som en kostnad, innebär detta att man inte behöver inventera lagret och värdera varulagret?
Foto på presentfabriken

presentfabriken

 • 212 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,402 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

Lagret ska alltid inventeras och värderas vid årsskiftet. Om lagervärdet är lägre än 5000 kr krävs dock ingen åtgärd i bokföringen i en enskild firma eftersom lagret då värderas till 0.
Foto på Henric Hermansson

Henric Hermansson

 • 620 poäng 500 badge 2x thumb
Så om man har ett varulager på under 5000 kr behöver man alltså inte bokföra något varulager överhuvudtaget? 
/Henric
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,402 poäng 20k badge 2x thumb
Det är korrekt uppfattat. Observera att gränsen på 5000 kr gäller för en enskild firma. 
Foto på presentfabriken

presentfabriken

 • 212 poäng 100 badge 2x thumb
Finns det någon färdig mall man kan använda för detta? Såg en tidigare uppkaga av eekonomi där det fanns undet årsrutiner. Då fyllde man bara i ansk.värde osv.
Är det okej att bara kolla vårt inköpspris på våra barnkläder/artiklar o jmf det med försäljningsvärdet o därefter ta det som visar lägst värde gentemot 97%-regeln? Eller ska det värderas på annat vis? Vi har inte inventerat lagret under året. Det är okej att bara slå ihop alla inköp som gjorts?
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,402 poäng 20k badge 2x thumb
Lagrets värde ska fastställas till det lägsta av 97% av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning, så i de flesta fall är det anskaffningsvärdet som ligger till grund för beräkningen. Lagret värderas inte genom att slå ihop alla inköp som har gjorts under året, utan du ska värdera de artiklar som faktiskt fanns i lagret vid årsskiftet.
Foto på d-design

d-design

 • 332 poäng 250 badge 2x thumb
En fråga !
Vi som har varor som består av pärlor och andra delar som vi tillverkar smycken av. Hur ska vi kunna få fram ett värde när vi inte vet vad vi skall tillverka. Hur får man fram ett värde på 1000 tals pärlor?
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,402 poäng 20k badge 2x thumb
Anskaffningsvärde borde ni kunna få fram genom att titta på vad ni betalat för pärlorna när ni köpte in dem. Verkliga värdet kan vara svårare, men förhoppningsvis är det inte lägre ä nanskaffningsvärdet och då är det anskaffningsvärdet som ligger till grund för lagervärdeingen.
Foto på d-design

d-design

 • 332 poäng 250 badge 2x thumb
Okej. Har haft svårt att förstå det där med själva värderingen. Ja verkliga värdet kan vara hur mycket som helst egentligen beroende på vad man tillverkar. Så då är det alltså anskaffningsvärdet som man utgå ifrån.
Tack !
Foto på presentfabriken

presentfabriken

 • 212 poäng 100 badge 2x thumb
Ska man alltid räkna med tex fraktpaket som man har köpt in? Vi har köpt in tyg för att tillverka påsar att lägga våra varor i, måste detta räknas med vid inventering? Dessa saker är ju sådant som medföljer vid beställning, inget som någon kan köpa. Ska man bara ta med sådant som är till för försäljning? Vi hittar hela tiden olika svar på detta?
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,382 poäng 20k badge 2x thumb
En grundregel är att lagret innehåller varor och material som är avsedda att säljas vidare. Om ni har köpt tyg för att tillverka påsar som sedan inte säljs vidare ska tyget inte ingå i lagervärdet.

Kostnader för frakt ska ingå i det anskaffningsvärde som används för beräkning. Detsamma gäller andra extrautgifter för inköpet.
Foto på presentfabriken

presentfabriken

 • 212 poäng 100 badge 2x thumb
Okej då förstår vi att frakt på inköpen ska tas med i beräkningen. Men har vi förstått dig rätt att vi inte behöver räkna in tyget till påsarna, trots att vi i dessa påsar lägger det kunden beställt och sedan skickar det till kunden? Stämmer det även att fraktkartonger vi köpt in för att sedan skicka beställningar i inte ska tas med? 
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,402 poäng 20k badge 2x thumb
Utifrån hur du beskriver det så låter det så, ja.