Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Marielle Westberg CONTENT PRODUCER ‎2021-05-06 11:54 )
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 231 Visningar

Med hjälp av artikelkonteringar kan du styra vilka försäljningskonton som ska användas på kundfakturorna. Du väljer artikelkontering på respektive artikel och gör inställningarna under Inställningar - Artikelkonteringar.

 

Det finns ett antal standardartikelkonteringar från början i programmet som du kan använda och du kan även kopiera en befintlig eller skapa helt ny. Här följer en förklaring av de olika rutorna.

 

Momspliktig

Här anger du det konto som momspliktig försäljning inom Sverige ska bokföras mot. Den försäljningen redovisas i normalfallet i ruta 05 på momsredovisningen och kontot ska därför ha momskod 05.

 

Momsfri

Här anger du det konto som momsfri försäljning ska bokföras mot. Den försäljning som bokförs mot detta konto ska hamna i ruta 42 på momsredovisningen och kontot ska därför ha momskod 42. Detta konto används vid bokföring av normala kundfakturor om du i artikelkonteringen valt Moms 0%.

 

Momspliktig EU

Här anger du det konto som momspliktig försäljning inom EU ska bokföras mot. Försäljning inom EU blir momspliktig om kunden saknar VAT-nummer. Detta konto ska kopplas mot momskod 05. Om du inte har behov av att använda olika försäljningskonton för försäljning inom Sverige respektive inom EU kan du här ange samma försäljningskonto som du angett i fältet Momspliktig.

 

Momsfri EU

Här anger du det konto som momsfri försäljning inom EU ska bokföras mot. Försäljning inom EU är momsfri då kundens VAT-nummer finns angivet på kundfakturan, alltså när du fyllt i Momsregistreringsnr på kunden. Vid försäljning av varor ska kontot ha momskod 35 och då kommer försäljningsintäkten att hamna i ruta 35 på momsredovisningen. Vid försäljning av tjänster ska kontot ha momskod 39 och hamnar då istället i ruta 39 på momsredovisningen. Försäljning som bokförs på dessa momskoder kommer även att redovisas i den periodiska sammanställningen.

 

Export utanför EU

Här anger du det konto som momsfri försäljning till kunder utanför EU ska bokföras mot. Kontot ska ha momskod 36 och hamnar följaktligen i ruta 36 på momsredovisningen.

 

EU tredje part

Här anger du det konto som momsfri försäljning av varor enligt reglerna för mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel ska bokföras mot. Kontot ska ha momskod 38, hamnar i ruta 38 på momsredovisningen och kommer även med i den periodiska sammanställningen.

 

Omvänd skattskyldighet

Här anger du det konto som momsfri försäljning av tjänster enligt reglerna för omvänd skattskyldighet ska bokföras mot, kontot ska ha momskod 41. Då du fakturerar enligt dessa regler kommer de fakturarader som har en markering i kolumnen Momsfri att bokföras mot det konto du valt här och hamnar i ruta 41 på momsredovisningen.

 

Du kan läsa mer om de olika rutorna på momsredovisningen på Skatteverkets sida: Fylla i momsdeklarationen »