Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokslut Ideel Förening - eEkonomi

Hej!Jag är en ny kassör i en ideel förening och har frågat massor här inne speciellt i samband med bokslutet. Först vill jag tacka alla som hjälpt mej. Ni får alla högt betyg. Igår kväll lämnade jag över ett prel. bokslut i samband med styrelsemöte till revisorerna. De var tuffa och klankade genast ner på bl.a. Följande: Föreningen hade lev skulder fakturerade i dec 2016 men betalas 2017 och kundfordringar som jag fakturerade i dec 2016 och skall betalas under jan 2017. Detta bokförde jag så att kostnaderna belastade 2016 och blev lev skuld och samma med fakturan jag skrev blev intäkt resp kundfordran. Medlemslotterna som såldes på julfesten i dec 2016 men är lotter för 2017 behandlades på samma sätt. Jag var nöjd men det var inte revisorerna. De sa att så gör man inte eftersom föreningen redovisar enl kontant metoden. Jag har lärt mig här inne att trots kontantmedtoden så bokar man så här vid bokslut. Snälla nu vill jag gärna veta vad som är rätt.Tack på förhandBritt- Marie
17 SVAR 17
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej enligt kontantmetoden bokför man alltid intäkter eller kostnader när dom blivit reella. Dvs när saker och ting betalats skall betaldatum vara bokföringsdatum. 

Fortsätt att vara nöjd för det är bra gjort men korrigera enligt revisorernas synpunkter så blir det minst friktion, mest rätt och minst strul.

Rättelse här!

Kontantmetoden innebär som du säger ovan - under verksamhetsåret. Men vid årsskiftet bokför man de kostnader och intäkter som inte är betalda som en leverantörsskuld eller kundfordran.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja så gjorde jag och var ganska nöjd men i januari kom ordförande med betalning för en Bridgekurs och så var det ändå kört. Han är 80 år och glömmer vilket alla gör i den åldern men suttit i 50 år och tänker inte avgå tydligen och all denna virrighet belastar kassören.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag tycker att du har rätt,  men frågan är hur det är gjort förut? För har man bokat när skulder betalats eller när fordringar betalats förut, så är det bättre att fortsätta så. Då blir det lika varje år.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Man kan inte bara ändra bokföringssätt som det passar utan måste arbeta med det som beslutats och i detta fall är det kontantmetoden och då måste man följa det som gäller för kontantmetoden.
Fd medlem
Inte tillämpbar

http://online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb%257Conline%257C1%257C13:214&gclid=COnr... 

här står följande:

"Bokslutsmetoden (kontantmetoden) får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr. Metoden innebär att kund- och leverantörsfakturor bokförs först när de betalas, dvs enligt kontantprincipen. I sambandet med bokslutet bokförs dock affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets reslutat och ställning, som t ex obetalda fordringar och skulder."


//L

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja då har jag gjort fel men jag frågade här inne om just detta men fick då felaktigt svar tyvärr som har gjort att jag kommit i onåd hos revisorerna.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Är de revisorer på riktigt, då, eller är det något de kallar sig bara? Jag tycker du gjort som du skulle, vilket verifieras i min förra kommentar (kolla i länken) och så säger vissa att gängse regler är fel...  något är galet här...

//L

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för stöd här inne. Jag återkommer med frågan. De är bägge pensionärer och var de har jobbat ska jag kolla. Jag har själv funderat på detta. De höjde rösterna och jag kämpade för att försvara mig. Även om det är en ideel förening och man använder bokslutsmetoden så tycker jag att vid bokslut tar man hänsyn till tex att sålda medlemslotter dec 2016 men avser 2017 ska bokföras på rätt år. Jag använder e-Ekonomi Förening och där händer saker med automatik. Tex en lev faktura med faktura datum dec 2016 men ska betalas i jan 2017 lägger sig automatiskt beloppet som en kostnad 2016 och lev skuld i bokslutet. Ja så är det i dags läget.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Britt-Marie,

Jag skulle säga stå på dig om du orkar. De uppgifter du fått här finns att hitta på Skatteverkets hemsida. Ta med dig lite "bevis" till revisorerna. Om du ej får gehör redovisa din ståndpunkt på årsmötet.

Min erfarenhet är att i ideella föreningar sitter det en massa "revisorer" som inte har en aning om vad deras uppgift är eller vad som gäller. En revisor ska se till att lagar och förordningar följs samt att medlemmarnas intressen tas till vara.

Jag har varit revisor i flera föreningar som gladeligen betalat ut arvoden och tyckt att man inte behöver betala arbetsgivaravgifter för "det har vi aldrig gjort". Tidigare revisorer har inte anmärkt på detta och inte redogjort för Styrelsen att de faktiskt är ansvariga för detta.

Om du inte orkar ta fighten, lev i vetskap att du gör rätt.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tillägg:

Lotterna kan jag hålla med om att de borde redovisas på 2016. De är ju faktiskt sålda 2016. Vad gäller kund- och leverantörsfakturor har du däremot gjort helt rätt.

/T

Jag tolkar det som att lotteriet är av större modell och kommer att avslutas 2017. Då bör väl de lotter som började säljas 2016 räknas med.
Om det är ett litet lotteri som bara såldes på julfesten håller jag med dig.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Detta är ettvstörre lotteri som börjar att säljas i dec för nästa år. Jag har redovisat detta på konto 15---något som omsättningstillgång. Varje månad är det dragning och 7 personer vinner. I dec är det slutdragning och 12 personer vinner. Jag fick infalla fall igenom att de som säljs i dec 2016 men avser 2017 lotter skall tillhöra 2017.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om det är ett lotteri som man bara "tjuvstartat" på julfesten, håller jag med om att det också ska periodiseras.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Nej det pågår dragning 11 mån under året.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tina, varför ska kund- och leverantörsfakturorna in 2017 och inte 2016 då de skrevs? Leverantörsfakturorna som inte är betalade tillhör ju händelser för 2016. Vad avser kundfakturorna beror det ju på vad som avsers, och då kan det ju variera.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej LW,

Jag tror att du bara måste läsa mitt svar en gång till. Vi är helt överens 🙂

//Tina