Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Inventarier - eEkonomi

Har haft företag i 4 år, men ny Vismaanvändare. Jag har en inventarieavskrivning att lägga in. Har betalat i 4 år och ska betala sista året nu. Hur lägger jag in detta? Anskaffningsår 2011, säg att jag har ett Anskaffningsvärde på 50 000, har betalat 10000 x 4 och har 10 000 kvar. Vad ska jag skriva på följande rader så att det blir rätt?
Nyttjandeperiod:
Första avskrivning:
Senaste avskrivning:
Redovisat värde:
Skriv av till restvärde:
1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Nedan är den skrivna hjälpen gällande vad som ska fyllas i när man lägger in en Inventarie:

Nyttjandeperiod: Här anger du den tid som inventarien ska skrivas av under. Om till expempel inventarien förväntas ha en livslängd på fyra och ett halvt år, anges det som 4 år och 6 månader.

Första avskrivning: Gör valet när första avskrivning ska ske. Du kan ändra inställning för avskrivning fram tills dess att den första avskrivningen är gjord och bokförd.

Det finns tre olika alternativ för avskrivning:

Anskaffningsmånad 
- första avskrivningen sker samma månad som inventarien köptes in.

Månad efter anskaffningsmånad
 - första avskrivningen sker månaden efter att inventarien köptes in.

Första månaden i anskaffningsåret
 - första avskrivningen sker den första månaden i anskaffningsåret, oberoende av när inventarien köptes in.

En avskrivning görs alltid för en hel månad och bokförs sedan på den sista dagen i månaden.

Senaste
avskrivning: Här visas datumet för när senaste avskrivningen gjordes för inventarien.

Redovisat värde:
 Här uppdateras det redovisade värdet för inventarien efter varje genomförd avskrivning. Det redovisade värdet är det värde som inventarien har i bokföringen för tillfället. Varje gång en avskrivning görs minskar det redovisade värdet. Värdet går att ändra direkt i arbetsfönstret fram till att den första avskrivningen görs. Efter det kan värdet ändras genom att använda åtgärden Redovisat värde.

Skriv av till restvärde:
 Om du anger ett restvärde här tar programmet hänsyn till det angivna beloppet när det beräknar hur stora avskrivningarna kommer att bli. Restvärdet är det värde inventarien har när alla avskrivningar är gjorda.
Exempel: Om du har köpt in en maskin för 100 000 kr och anger restvärde 10 000 kr, kommer programmet att skriva av 90 000 kr under den angivna nyttjandeperioden.

Känns något oklart är du välkommen att återkomma!

/Hanna