Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Hej, 

Jag driver en webbaserad lösning för handel mellan företag där utvecklingskostnaden av tjänsten bör räknas in som ett värde/tillgång i balansräkningen. Nu har jag under 2017 samt 2018 bokat in kostnader för utvecklingen på programvaror istället vilket ju är rätt klantigt. Hur kan jag korrigera detta? Kan jag ens korrigera det? 

Jag står inför en försäljning av bolaget och det är rätt viktigt att detta framgår som ett värde för bolaget de kostnader som lagts för utvecklingen. 


17 SVAR 17
Highlighted

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Ja det kan du

Mikael
NY MEDLEM

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Tack Mikael, 

För att gräva lite djupare.

Så här tänker jag -> Majoriteten av kostnaden för utvecklingen av plattformen ligger under 2017. Men jag gör en manuell verifikation nu i veckan och tar bort motsvarande värde för kostnaden av plattformen från 5420 och balanserar detta mot vad jag antar blir immateriella tillgångar.

Hur påverkar allt detta när jag skickat in rapport till bolagsverket för 2017 om jag gör skiftet nu under 2018? Jag antar att jag plockar fram de gamla fakturorna för utvecklingen och tar kopior och använder som verifikat för detta? 
Highlighted

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Det påverkar 2018 resultatmässigt och kan skapa beskattningsbar vinst ( beroende på hur verksamheten går för övrigt) - något att ha med i beräkningen. För övrigt går det bra att gå tillväga som du beskriver.

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Stort Tack Mikael! 
Highlighted

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Fortsatt lycka till

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Halloj, 

Jag har nu tagit tag i saken och bokat om dessa strax över 184.000 till balansen som en tillgång på konto 1012 (balanserade utgifter för programvaror). Jag gick tillväga på så vis att jag korrigerade förra årets bokning av dessa fakturor genom att skapa en korrigeringsverifikation där jag valde 5420 (programvaror) där de tidigare varit uppbokade. 

Allt har varit frid och fröjd vad gäller att få in detta i balansen, men i år har det istället påförts ett positivt värde om samma summa på 5420 så har istället värdet på 5420 ökat och är positivt vilket i sin tur gjort att resultatet skruvats upp rejält. Det här blir ju lite missvisande. 

Skulle jag istället ha gjort en ny manuell verifikation och bokat bort värdet på 5420 och då motbokat ökningen på balansen? Det känns som att funktionen för att korrigera förra årets verifikationer jobbat lite annorlunda. 

Tack på förhand! 

/Johan
Highlighted

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Det du nu konstaterar är det jag beskrev för dig i mitt tidigare svar - ombokning av kostnaden till en tillgång medför att den kostnad du bokförde tidigare år nu omvandlas till en omvänd kostnad = intäkt, som kan skapa ett beskattningsbart resultat detta år.

Om du istället hade bokfört kostnaden som tillgång redan tidigare år hade det årets resultat förbättrats med lika mycket - sett över två år blir det samma konsekvens skattemässigt.

Om föregående år innebar ett skattemässigt underskott kvittar du det mot ett eventuellt överskott detta år.

När du nu betraktar den tillgång du skapat, kan den skrivas av på samma sätt som en inventarie, och tillgångens ekonomiska livslängd bör vara vägledande för avskrivningstiden.

MikaelHighlighted
NY MEDLEM

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Tack för all hjälp Mikael, 

Då ska vi kolla vidare med en revisor som kan se över situationen närmare och se hur vi kan kvitta detta mot föregående år. 

Hur sätter jag upp en avskrivning av detta. Kan jag använda Visma eEkonomis inbyggda avskrivningsfunktion eller gör jag detta på annat sätt? 


Highlighted

Re: Lägga om "Programvaror 5420" på tillgångssidan i balansen?

Om du vill kan du kolla själv hur bolagets deklaration för 2017 ser ut.

Inkomstdeklarartion 2 heter ju blanketten , Sida 1 
Om du hittar ett belopp i ruta 1.1 " Överskott av näringsverksamhet" , upptill till vänster på blankettsidan, blev det vinst det året trots att du hade kostnadsfört investeringen.
Om du hittar ett belopp i ruta 1.2 "Underskott av näringsverksamhet" under ruta 1.1, blev det en förlust som är direkt kvittningsgill mot vinst för 2018.

Mikael