Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

SenOdd20
MEDLEM

Överföring av balansräkningen från ett år till nästa

Ideell förening. Hur överförs balansräkningen från ett år till nästa vid årsbokslutet?

Ingen överföring har gjorts de senaste åren. Vi har endast två fondkonton i en bank. Inga andra tillgångar än plusgiro.

Det betyder väl att jag måste föra in det korrekta värdet från banken på något sätt till det nya året manuellt? Hur gör jag dels för att få det rätt vid kommande bokslut, dels för att föra in det rätta värdet som IB (?) i årets bokföring.

Kan jag föra in manuellt i föregående års bokslut även om det står i Visma att bokföringen är låst, av någon anledning som jag inte vet, eftersom jag inte gjort någon medveten låsning?

5 SVAR 5
AnnicaL
CHAMPION

Om du har bokfört det tidigare året i eEkonomi förs den utgående balansen automatiskt över till det nya året, du behöver inte göra någonting alls.  Det är bara det allra första året man lägger in en ingående balans. 

Tack för ditt svar. Men min fråga var otydlig.

Det handlar om två fonder som stigit i värde under ett par år men som överförs automatiskt till det nya året med värdet som gällde för ett par år sedan. Min fråga gällde hur jag för in värdestegringen under ett par år vid årsbokslutet 2022 så att det nya fondvärdet förs övers automatiskt till 2023. T ex värdet på en fond var 50 000 kr i bokslut för 2019, vilket hängt med ända till nu. Korrekt värde idag 60 000 kr. Jag vill föra in det nya värdet antingen som UB i årsbokslut 2022 (men den kan ev ha blivit låst) eller som ny IB för 2023.

Men jag hittar inte något sätt att göra det på.

Plusgirot har förts över automatiskt som det ska.

 

AnnicaL
CHAMPION

Fondvärden som ökat beroende på annat än insättningar ska inte bokföras förrän de realiseras, dvs fonderna säljs. Därför är det korrekt att de ligger kvar till anskaffningsvärdet. I bokslutet bör man nämna vad marknadsvärdet är, men det ska inte ändras i bokföringen, enligt god redovisningssed. Har värdet däremot sjunkit ska man göra en nedskrivning som påverkar resultatet. 

Tack för svaret. Jag förstår tanken bakom regeln. Men hur blir det om vi säljer hela eller delar av fonden? 

AnnicaL
CHAMPION

Då realiseras vinsten på just den del av fonden som säljs, och resterande fondandelar ligger kvar med sitt anskaffningsvärde.