Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

P_____2
MEDLEM

Summering av skulder i balansräkningen stämmer inte

I första steget i årsredovisningsmodulen skall man gå igenom sin balansräkning och resultaträkning. I mitt fall så stämmer inte summeringen av eget kapital och skulder. Själva resultatet är inte med som en rad nedanför, som i eVisma där det står som beräknat resultat. Hade även varit bra om den såg exakt ut som i eVisma så att man lätt kunde stämma av den. Nu skiljer den sig lite i uppställningen, vilket är lite stökigt. Hade ju varit väldigt bra om man kunde vara kvar i eVisma och sluppit jämföra i en annan applikation som dessutom har annat gränssnitt och fungerar lite annorlunda än eVisma, lite omodernt känns det som.

P_____2_0-1665920879635.png

 

2 SVAR 2

Hej!

 

Bokslutsprogrammet läser in siffrorna från eEkonomi så att siffrorna stämmer mot varandra är det minsta problemet. Ibland misstolkas det när det står "gå igenom balans- och resultaträkning". Det som menas är att du ska kolla att alla saldon är korrekta.

 

- Det står Kundfordringar 782 450 kr, ta fram en lista på obetalda kundfakturor på bokslutsdatum i eEkonomi. Totalen i reskontran ska stämma mot konto 1510 i bokföringen. Sen kan man kolla att alla fordringar är betalda på nya året eller om det kan vara eventuella kundförluster. 

 

- Övriga fordringar brukar vara bland annat skattekontot. Konto 1630 ska stämma mot skattekontot på bokslutsdatum om du loggar in på skatteverket. Kolla där att allt är bokfört korrekt under året. Det kan även ligga andra konton som övrig fordran isf stäm av att dessa är korrekta och att du har koll på att det som ligger där är korrekt och att de fordringarna regleras.

 

- Periodiseringar ligger som Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i kontoklass 17 och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i kontoklass 29. Om du använt funktionen korrekt i eEkonomi så kan du få fram en lista i eEkonomi som heter Periodiseringar och den lista ska stämma mot det som ligger på dessa konton.

 

- Kassa- och bank ska förstås stämma mot kontoutdrag från banken.

 

- Leverantörsskulder ska stämma mot listan Obetalda leverantörsskulder i eEkonomi.

 

- Övriga skulder är märkligt nog en fordran i ditt bolag. Det skulle kunna vara en post som ligger fel här och som behöver kopplas om till fordran. Annars brukar det vara momsskuld, skatt på löner och möjligtvis ett avräkningskonto mot ägaren som ligger som övrig skuld i bokslutet.

 

Att göra bokslut är något annat än bara löpande bokföring och det är nu säcken knyts ihop. 🙂

 

Med vänlig hälsning 

Lovisa

Med vänlig hälsning

Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi
0522-650100
P_____2
MEDLEM

Tack för svaret och jodå jag har gått igenom dem, det jag försökte säga var att summeringen inte stämmer. Sen har jag mängder med åsikter om den här modulen. Otroligt mer komplicerad än den förra versionen och inte helt logisk.