Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Lägga in leverantörsfaktura i låst period

Jag har fått en leverantörsfaktura från en leverantör som har haft fel företagsadress till oss. Denna faktura har fakturadatum i januari månad, men jag har låst januari månad i Visma Administration. Eftersom det inte är rätt att lägga in fel fakturadatum så undrar jag hur jag ska bokföra denna? Är det bara att flytta fakturadatumet fram till april?

4 SVAR 4
Lisa Henriks
PRODUCT OWNER

Hejsan! 

På supportsidan Nya regler om bokföring förenklar skriver vi "Om du hittar ett fel i en låst period ska felet rättas i den period som du upptäckte det. Upptäcker du till exempel felet i juni och den felaktiga bokföringsposten finns i den låsta perioden mars, ska du bokföra rättelsen i juni"

Fakturadatumet styr vanligtvis i vilken period som leverantörsfakturan bokförs. I och med att januari nu är låst kan du inte bokföra journalen i januari men du kan fortfarande lägga januari som fakturadatum. När du skriver ut leverantörsfakturajournalen nästa gång kommer du få en upplysning om att det finns konteringar från transaktioner i flera månader. Detta är en upplysning som går att komma förbi genom att klicka Skriv och leverantörsfaktura bokförs då på journaldatumet. 

önskemål - att kunna datera leverantörsfakturan med rätt datum även om perioden är låst. det blir så tokigt när man letar historik mm. Bokföringen kan väl ske i öppenperiod ändå?

/Annelie

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Annelie!

Det går bra att ange rätt fakturadatum även om fakturadatumet ingår i en låst period. Därefter bokföra fakturan i olåst period då felet upptäcks.

/Fredric  

Hej Fredric, nej det går inte. om jag kunde skulle jag bifoga en skärmdump här. jag bokför en "verifikation per affärshändelse".  det blir helt fel när man ska söka i leverantörsreskontran när man inte kan skriva faktiskt fakturadatum.  Är tacksam om ni kan programmera detta till samma lösning som om man använder journaler.