Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Förändrade 3:12-regler för fåmansföretag 2026?

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2024-06-05 15:32 )

Idag (2024-06-03) överlämnades kommitténs förslag om hur de så kallade 3:12-reglerna både kan förenklas och förbättras. Kommittén föreslår i betänkandet bland annat:

 

 • Dagens förenklingsregel och huvudregel slås ihop till en gemensam regel som ska användas av samtliga delägare.
 • Ett grundbelopp på 4 IBB ( 304 800 kr för år 2024) föreslås vid beräkning av gränsbeloppet. Detta fördelas på andelarna i företaget.

 • Till grundbeloppet får ett lönebaserat utrymme läggas vid beräkning av gränsbeloppet. Detta utgörs som tidigare av 50 % av kontant utbetalda löner i företaget och dess dotterföretag. Från detta ska ett "löneavdrag" på 8 IBB (609 600 kr för år 2024) göras för varje delägare.

 • Kapitalandelskravet (4 %) och lönekravet slopas.

 • Enligt dagens regler får en del av omkostnadsbeloppet (SLR + 9 %) läggas till vid beräkning av gränsbeloppet (enligt huvudregeln). Denna del kommer att kvarstå, men bara för del delen av omkostnadsbeloppet som överstiger 100 000 kr.
 • ett gemensamt takbelopp (90 IBB) för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst

 • att syskonkretsen inte längre ska betraktas som närstående och därför inte påverkar en delägares beskattning

 • att karenstiden och andra tidsgränser kortas med ett år.

Enligt kommitténs förslag ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2026. Kommitténs förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

 

 

Exempel på ett enmansbolag utan anställda

Förutsättningar för beräkningsreglerna:

 • SLR = 1 %
 • IBB = 76 200 kr
 • Omkostnadsbelopp = 50 000 kr
 • Sparat utdelningsutrymme = 100 000 kr
 • Löneunderlag 8 IBB (609 600 kr)
 • Egen lön 8 IBB (609 600 kr)

Nuvarande regler

 • Lönekravet uppfylls genom lönen på 609 600 kr
 • 50 % av löneunderlaget motsvarar 304 800 kr i lönebaserat  utrymme
 • Omkostnadsbeloppets uppräkning ökar gränsbeloppet med 5 000 kr (50 000 *SLR+9)
 • Sparat utdelningsutrymme 100 000 kr
 • Sparat utdelningsutrymme räknas upp med 4 000 kr (100 000 *SLR+1)
 • Totalt 413 800 kr i gränsbelopp (304 800 + 5 000 + 4 000 + 100 000)

PeterSamuelsson_0-1717422929113.png

 

Föreslagna regler

 • Nytt begrepp “Grundbelopp” = 4 IBB (304 800 kr)
 • Nytt begrepp “Löneavdrag” = 8 IBB (609 600 kr)
 • Då delägarens andel av företagets löneunderlag inte överstiger löneavdraget på 8 IBB (609 600 kr) beräknas inget lönebaserat utrymme*
 • Ingen uppräkning av omkostnadsbeloppet
 • Sparat utdelningsutrymme 100 000 kr
 • Ingen uppräkning av sparat utdelningsutrymme
 • Ägaren får dock använda grundbeloppet på 4 IBB (304 800 kr)
 • Totalt 404 800 kr i gränsbelopp (304 800 + 100 000 kr)

 

* ) Om ägaren ökar sitt löneuttag eller anställer någon som inte är delägare får denne dock lönebaserat utrymme på den ökade lönen

 

 

Exempel på ett enmansbolag med anställda

Förutsättningar:

 • SLR = 1 %
 • IBB = 76 200 kr
 • Omkostnadsbelopp = 175 000 kr
 • Sparat utdelningsutrymme = 100 000 kr
 • Löneunderlag 5 000 000
 • Egen lön 5 IBB (381 000 kr)

Nuvarande regler

 

 • Lönekravet uppfylls inte via löneuttaget på 381 000 kr, då det behövs 707 200 kr i eget löneuttag.
 • Omkostnadsbeloppets uppräkning ökar gränsbeloppet med 17 500 kr (175 000 *SLR+9)
 • Sparat utdelningsutrymme 100 000 kr
 • Sparat utdelningsutrymme räknas upp med 4 000 kr (100 000 *SLR+1)
 • Förenklingsregeln beräknas till 209 550 och ger högre gränsbelopp
 • Totalt 313 550 kr i gränsbelopp (209 550 + 4 000 + 100 000)

 

 

 

PeterSamuelsson_0-1717567993192.png

 

Föreslagna regler

 • I botten ligger grundbeloppet på 4 IBB (304 800 kr)
 • Delägarens andel av företagets löneunderlag (5 000 000) minskat med löneavdraget på 8 IBB (609 600 kr) beräknas till 5 000 000 - 609 600 kr = 4 390 400 kr. 50% av detta får användas som lönedel vid beräkning av gränsbeloppet (2 195 200 kr)
 • På den del som överstiger 100 000 av omkostnadsbeloppet får en del av beloppet öka gränsbeloppet. I detta fall sker en “ränteberäkning”  genom att gränsbeloppet ökar med SLR+9 procentenheter (175 000 - 100 000) * SLR+9 = 7 500 kr
 • Sparat utdelningsutrymme 100 000 kr
 • Ingen uppräkning av sparat utdelningsutrymme
 • Totalt 2 607 500 kr i gränsbelopp (304 800 + 2 195 200 + 7 500 + 100 000 kr)

 

 

Medverkande