Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Tveksamt om de föreslagna reglerna blir enklare för dig som upprättar förenklat årsbokslut

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2024-02-14 15:45 )

En enskilda näringsidkare som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan idag välja att upprätta ett förenklat årsbokslut

 

Regeringen har nu tagit fram en promemoria som ligger med potten för höstbudgeten 2025

 

Promemorians förslag: 

En enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut får göra värdeminskningsavdrag med hela avskrivningsunderlaget om underlaget uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp. Lagändringarna föreslås träda i kraft 2025.

 

Dagens regler

Direktavskrivning för inventarier av mindre värde

Omedelbart avdrag innebär att du får dra av hela utgiften det år du köpte in varan. Du får göra omedelbart avdrag för

  • inventarier till ett mindre värde
  • inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.

Inventarier av mindre värde får du dra av året de skaffas till näringsverksamheten. Med mindre värde menas att anskaffningsvärdet exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp, det vill säga för inköp till ett värde av 26 250 kronor för inkomstår 2023 och 28 650 kronor för inkomstår 2024.

 

Räkenskapsenlig avskrivning

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

 

Du kan välja mellan huvudregeln (30 procent) och kompletteringsregeln (20 procent).

Exempel - dagens respektive förslaget

Inköpspris = 32 000

Prisbasbelopp = 60 000 (ett halvt prisbasbelopp = 30 000)

 

Enligt dagens regler

 

År

Restvärde IB

Värdeminskning

Restvärde UB

År 1

32 000

9 600

22 400

År 2

22 400

6 720

15 680

År 3

15 680

6 400

9 280

År 4

9 280

6 400

2 880

År 5

2 880

2 880

0

 

Föreslagna regler

 

År

Restvärde IB

Värdeminskning

Restvärde UB

År 1

32 000

9 600

22 400

År 2

22 400

22 400

0

År 3

     

År 4

     

År 5

     

 

Restvärdet sätts ned till noll redan efter år 2.

 


Varför inte höja gränsen för när direktavdrag får göras?

Ett bättre förslag, som skulle bli en rejäl administrativ förenkling, skulle vara att höja beloppsgränsen för när direktavdrag får göras till exempelvis ett eller några prisbasbelopp. Då skulle de flesta inventarierna kunna dras av direkt och leda till betydligt enklare.

Medverkande