Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Retroaktiv+skatt+på+inkomst+för+pensionär

Har börjat planeringen för årets deklaration och ser då att ”pensionärsskatten” på 6% tas ut även retroaktivt!
När jag återför pengar från periodiseringsfonder belastas även dessa med skatten, är det riktigt?
Arne Larsson
  • Skatt
4 SVAR 4
Sune__7
MEDLEM

Om du avser 2015 år inkomster så är det fel. Om det gäller 2016 år inkomster så borde inte ”gamla” återförda inkomster träffas av den nya 6,15 % skatten. Om det blir så menar jag har Visma SPCS gjort fel i sitt skatteprogram. En fråga till VismaSpcs: Kommer VismaSpcs att ändra i skatteprogrammet så att ”gamla” återförda inkomster inte träffas av den nya 6,15 % skatten? Läs på i skattelagstiftningen och om det behövs begär förhandsbesked från Skatteverket. Vad blir ert svar VismaSpcs?  Från Lars A 42.
Peter Samuelsson
TAXATION SPECIALIST

Att återförda skattekrediter ska beskattas enligt den skattesats som gäller när återföringen sker, har aldrig ifrågasatts i skattelitteraturen eller i rättsfall. Så har exempelvis skett med återförda periodiseringsfonder i decennier.

Däremot är det ju möjligt för den som driver näringsverksamhet att begära omprövning av deklarationerna som tidigare lämnats för inkomståren 2010 till 2014. Vid en sådan omprövning kan man begära att avsättningar till expansionsfond och/eller periodiseringsfond tas bort helt. På så vis undviker du att dessa inkomster träffas av den nya skatten på 6,15 procent. Beroende på din inkomstsituation i övrigt under åren 2010-2014 kan en sådan höjning av gamla årsinkomster dock innebära att du kan träffas av höjd marginalskatt etc. Det får du räkna på för varje enskilt inkomstår som du vill låta ompröva beskattningen av.


/Peter Samuelsson

Sune__7
MEDLEM

I svaret från Visma Skatt via Peter Samuelsson framförs det att det inte har ifrågasatts att återförda skattekrediter ska beskattas enligt vid återföringsåret gällande beskattning. Alternativet att begära omprövning av äldre deklarerade deklarationen inte en bra metod. Nu är det nu läge att ifrågasätta att gamla skattekrediter ska beskattas med den nyligen införd 6,15 % skatten. Vismas Skatteprogram borde därför kompletteras så att det för den deklarerande näringsidkaren blir möjligt att i skatteprogrammets deklarationsblanketter blir möjligt att markera att de återförda skattekrediterna inte ska träffas av den nya 6,15 % löneskatt för de personer som är äldre än 65 år. Eller hur menar Visma att deklaranter ska kunna framför denna begäran? Jag menar att detta är möjligt att hävda mot Skattemyndigheten. Se nedanstående text.

 När en näringsidkare är verksam, planerar sin verksamhet, ekonomi och deklaration ska reglerna för skatter och deklaration vara kända. Beskattning ska inte få ske retroaktivt. Jag menar att om den nya 6,15 % löneskatt tillåts träffa retroaktivt är detta att betrakta som otillåten retroaktiv beskattning. Se bland annat 2 kap. 10 § 2 st. regeringsformen (1974:152) vari framgår att en retroaktiv skatt i princip inte får tas ut. Det finns också något skrivet i Europakonventionen om detta med skydd mot retroaktiv beskattning.

  Från Lars A 42.

Peter Samuelsson
TAXATION SPECIALIST

Vi som ansvarar för innehållet i Visma skatteprogram följer noggrant diskussioner inom den skattejuridiska litteraturen kring förändringar av det svenska skattesystemet. Vi tar också del av de prejudicerade domar som publiceras kring olika skattefrågor för att kunna anpassa programmet till ny rättstillämpning om så erfordras. Vi har dock inte funnit några rättsfall som stöder uppfattningen om att brott om retroaktivitetsförbudet gäller för den återinförda löneskatten. Några ändringar i programmet enligt dina önskemål är därför inte möjliga innan sådana rättsfall finns.

Du har naturligtvis däremot alltid möjlighet att i programmet själv som ett övrigt yrkande i deklarationen bland övriga upplysningar framföra kravet att löneskatten på 6,15 procent inte ska påföras och då framföra de argument du har för detta.