Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Skapa fakturaunderlag utan huvudkontakt - Advisor

Visma Advisor;

Efter en längre utredning med kundsupporten via chatt, kom vi fram till att anledningen till varför vi inte kunde skapa fakturaunderlag för icke-fakturerade tidsregistreringar var för att vi hade missat ange huvudkontakt på kundprofilen. Jag ser skäl i att det behöver anges "er referens" på fakturan osv., men i detta fallet hade det gått snart ett år utan att vi har fakturerat eftersom den aldrig dök upp bland skapa fakturaunderlag.

Således är det angeläget att; så fort det föreligger icke-fakturerade tidsregistreringar på en kundprofil ska detta alltid dyka upp bland skapa fakturaunderlag, men saknas någon nödvändig uppgift som t.ex. huvudkontakt ska det inte gå att skapa fakturaunderlaget. På så vis blir man varse om att det föreligger tid att fakturera så man inte missar något debitering, samtidigt som systemet säger till om något behöver kompletteras på kundprofilen innan fakturaunderlaget kan skapas.
3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hejsan

En rapport jag vet att många arbetar med är kvar att fakturera, här ser du de timmar du ej ännu har fakturerat och du kan också sätta in ett tom datum att köra rapporten emot för avstämning mot olika tidpunkter så du inte missar att fakturera ut något.

Mia
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Mia,

Tack för din återkoppling.

Vi använder rapporten "kvar att fakturera" i princip på daglig basis, men uppskattar den funktionen mestadels för att få övergripande saldon över respektive kontor och affärsverksamhet m.m.

När vi sedan talar om faktureringsansvariga är det primärt "skapa fakturaunderlag" som ligger till grund till faktureringsrutinen hos oss. Flera fakturaunderlag markeras som "faktureras senare" och kommer då ligga kvar i rapporten för "kvar att fakturera". Det blir därför svårt i den rapporten att särskilja, om man har många kunder i sin portfölj, vilka som har respektive saknar möjligheten att skapa fakturaunderlag.

Därför anser vi fortfarande att ett fakturaunderlag, oavsett kundprofilens status eller angivna/saknade uppgifter, ska dyka upp bland "skapa fakturaunderlag" så fort ett saldo har uppstått/finns kvar.

En notis efter att ha djupdykt i ärendet är att det verkar vara obligatoriskt att ange en huvudkontakt när man skapar ny kundprofil i Visma Advisor. Således bör problematiken ha uppstått när vi massimporterade alla kundprofiler från vårt förra system, för vilka några kundansvariga missat ange en huvudansvarig på några av sina kundprofiler. Men jag tänker mig då att problemet kan uppstå igen i liknande sammanhang i samband med systembyte från annat till Visma Advisor.

Med vänlig hälsning,
Mathias
Annica Bomstrom
ANSTÄLLD

Hej

Man kan välja upp en kolumn med Huvudkontakt när man är inne i listläge Kunder, under kugghjulet uppe till höger.
Sedan kan man sortera den kolumnen genom att klicka på den kolumnen så sorterar den i ordning. Då har man alla utan huvudkontakt samlade och kan lägga in dem. Det är ju bara när man importerat från annat program som detta kan uppstå. Annars är ju den obligatorisk när man lägger upp ny kund.
Har man gått igenom sina kunde och sorterat enl. ovan så är det ju lättare se/fixa de som saknar huvudkontakt.

//Annica