Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

oskeng
MEDLEM

Återbetalning av aktieägartillskott

Låt säga att ett AB har villkorade aktieägartillskott om 10.000 och har disponibla vinstmedel om samma summa. På stämman fattas beslut om att aktieägartillskott ska återbetalas med 10.000 och att 0 kr ska balanseras i ny räkning.

 

I början av året ligger 10.000 på konto 2099 och flyttas till 2098. Men vad händer efter stämman egentligen?

 

10.000 måste bort ju bort från både 2098 och 2093 (vid återbetalning) och båda dessa konton ligger under fritt eget kapital, vilket rimligtvis borde minska med 10.000 totalt. Den enda lösningen jag kan tänka mig är att flytta 10.000 från 2098 till 2091 och att sedan tömma 2098 (mot 1930) vid återbetalningen, alt. via ett kortfristigt skuldkonto.

 

Med ovanstående har fritt eget kapital minskat med 10.000. Dock har 2091 ökat med samma summa. Spelar det någon roll mtp att stämman har beslutat att 0 kr ska balanseras i ny räkning?

 

Mycket tacksam för svar från någon som är kunnigare än mig!

 

2 SVAR 2

Hm.. Om jag fattar det rätt så menar du typ att 2093 har kredit 10 000 kr och 2099 har kredit 10 000 kr vid årets slut? Tolkar det även som så att 2091 då har debet 10 000 kr i saldo för att få noll. Och det fattas då beslut om en återbetalning av aktieägartillskottet. Tillgängligt för disposition blir då tillskott 10 000 kr, avgår balanserat underskott -10 000 kr och tillkommer årets resultat 10 000 kr, summa 10 000 kr. Beslut om återbetalning av tillskott 10 000 kr blir noll att balansera i ny räkning.

Året efter, när man då bokar upp stämman så debiterar man 2099 med 10 000 kr och det blir noll. Man krediterar då 2091 med 10 000 kr och det blir noll och sedan debiterar man 2093 med 10 000 kr som blir noll och krediterar typ 2393 med dessa 10 000 kr så att det blir tillgängligt för utbetalning till fordringsägaren.  

Att balansera noll är ju inga problem alls, om man nu har koll på den fortsatta verksamheten. Illa om det sätter bolaget på obestånd . Eget kapital en sådan gång består ju sedan bara av aktiekapitalet vilket inte heller är något konstigt. Så inga problem så länge man har "koll" på framtiden. Lycka till!

Stort tack för ett jättebra svar!