Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Återföring av nedskrivning av aktier

Jag skulle vilja nollställa mina ackumulerade nedskrivningar av andelar i andra företag men vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag har nog använt detta på fel sätt skulle jag tro.

 

Under bokföringsåret har jag köpt aktier för låt säga 100 000 kr som sedan minskat 20 000 kr i värde vid årsskiftet. När jag har gjort årsbokslutet så har jag gjort en nedskrivning av värdet på aktieinnehavet till till värdet som gällde vid årsskiftet dv.s. 80 000 kr. Året därpå har aktierna stigit till mer än jag införskaffade dem för 110 000 kr och jag har då sålt dem. Vinsten har jag redovisat enligt exempel nedan som resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar. Jag har glömt eller inte tänkt på att återföra nedskrivningen av aktierna så detta värde ligger kvar och ackumuleras år efter år på konto 1358. Nu tänkte jag istället bara ta upp aktierna i bokföringen till anskaffningsvärdet och vill gärna nollställa konto 1358 - Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper. Hur gör jag det utan att det påverkar resultatet?

 

Vid redovisning av vinst vid försäljningar av kortfristiga placeringar har jag ju använd anskaffningsvärdet samt värdet vid försäljningen av aktierna.

 

Nedskrivning av värdet på aktieinnehavet med på 20 000 kr vid årsskiftet

Konto Debet Kredit

8271 - Nedskrivning av andelar i andra företag

20 000  

1358 - Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper

  20 000

 

Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar på 10 000 kr

Konto Debet Kredit
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 110 000  

1351 - Andelar i börsnoterade företag

 

100 000

8351 - Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar

 

10 000

 

 

1 SVAR 1
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. Vanligtvis så är nedskrivningar inte skattemässigt avdragsgilla när de görs innan en försäljning, och skall återföras vid försäljning av aktierna som skattepåverkande. Så när du nu återför dina nedskrivningar så bör de påverka det skattemässiga resultatet nu, i och med att de inte gjorde det vid nedskrivningen. Återföringen bokför du tvärtemot hur du bokförde nedskrivningen. Här är också mitt råd att du kollar med tex Skattverket om du behöver ändra det räkenskapsårets deklaration som försäljningen skedde, i och med att du inte återförde nedskrivningen då utan har upptäckt det först nu. God redovisningssed säger att man skall göra korrigeringar av stängda år i den första öppna perioden, men ibland kan man ändå behöva ändra i det räkenskapsårets deklaration på grund av skattemässiga skäl. 

 

Oavsett så kommer denna återföringen åtminstone påverka det bokföringsmässiga resultatet, i och med att du behöver bokföra 1358 debet och 8271 kredit i år. Sedan är frågan om det bör påverka skattemässiga resultatet eller inte, i och med det jag pratade om ovan. I och med att du inte återförde nedskrivningarna vid försäljningen så har du redovisat en för låg intäkt, då det bokföringsmässiga värdet egentligen var 80 000 vid försäljningen. 

 

Tänk på att värdeminskningar på aktier alltid måste hanteras i bokslutet om värdet är lägre än vad det bokföringsmässiga värdet är, medan värdeökningar sällan får tas upp. Det är alltså inte tillåtet att inte hantera sådana värdeminskningar utan är det är krav på det. Nedskrivningar återför man sedan som sagt vid försäljningen i och med att det är då de är säkra. 

 

Du får gärna återkomma med hur du hantera nedskrivningen i deklarationen det året du gjorde den, så kanske jag kan ge dig lite mer hjälp hur du gör detta året. Hoppas detta hjälpte dig lite framåt. 

Ha det fint!

/ Josefine