Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra aktier och fonder (både försäljning och tillgång) i en ideell förening

Jag har tagit över ansvaret för bokföringen i en ideell förening som förvaltar ett ansenligt kapital i aktier och fonder. Det är inte vår primära verksamhet, utan vi lever på avkastningen kan man säga. Värdet för såväl aktier och fonder är upptaget på 1800 (Aktier och fonder), oklart om det är rätt konto, men det är i så fall en gammal synd. Kruxet är att det är ganska gamla aktieposter. Någon är köpt så tidigt som 1969. Så det bokförda värdet stämmer såklart inte med marknadsvärdet idag. Det är ju egentligen inget problem. Nån gång i tiden har det bokförda värdet stämt med vad man köpt aktierna och fonderna för. Men inte längre. 

Ibland görs det försäljningar, särskilt av fondandelar. Mina företrädare har som jag förstått det använt "schablonmetoden" för att räkna ut reavinsten. Dvs att den beskattningsbara vinsten utgör 80 % av försäljningsintäkten.

Ponera att vi ska bokföra en försäljning av fonder för 20 000 kr. Då bokförs 20 000 debet 1930, 4 000 kredit 1800 och 16 000 kredit 8350. Det blir ju inget konstigt med skatten, eftersom 16 000 kr stämmer enligt SKV. Dock blir det ju galet på konto 1800. Om vi säljer mer och bokför enligt schablon så kommer det snart att bli minus på tillgångskontot. Vad ska vi göra då? 

Det är helt enkelt så att kontot 1800 inte längre avspeglar inköpsvärdet på kvarvarande tillgångar eftersom det dragits av enligt schablon. 


1 SVAR 1
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. Det låter som ett dilemma ja. Lagen säger så här: Uppskrivning skall endast bokföras på aktier som utgör finansiella anläggningstillgångar och om aktierna har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet. Aktierna får alltså inte värderas till sitt verkliga värde enligt BFN allmänna råd, så att det bokförda värdet inte stämmer med marknadsvärdet är vanligt.

 

I ditt fall så har ni ju använt er av schablonmetoden för att räkna ut vinsten, istället för den faktiska anskaffningsvärdet, vilket har orsakat att ert tillgångskonto i bokföringen nu snart kan hamna på minus. På så sätt så kan det ju finnas en anledning att faktiskt få lov att värdera aktierna till sitt verkliga värde vid bokslutet, för att det inte skall bli konstigt i bokföringen. Alternativt om ni får lov att göra någon form av schablonberäkning på totala aktierna ni har kvar, för att få fram den aktuella delen som bör räknas som anskaffningsvärde och bokföra upp det som värde på 1800. Det är dock något jag skulle rekommendera dig att höra med Skatteverket, alternativt Bokföringsnämnden, för att veta om du får lov att göra så. Kanske att någon annan användare i forumet har stött på samma problem innan och kan ge ett mer utförligt svar baserat på den infon de fick då, men det snabbaste sättet är mitt första förslag.

 

Hoppas detta hjälpte dig lite på vägen i alla fall, ha en fin dag!

/ Josefine