Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra värdeförändring av fond

Jag undrar på vilket konto jag ska bokföra värdeförändring av fond? Fonden är bokförd på konto 1950

10 SVAR 10
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
Värdeförändringar bokförs endast om de kan anses vara bestående och då främst ifall värdet är lägre än vad det är bokfört som. I så fall använder man ett konto för nedskrivning exempelvis 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej


Har man visma förening så finns inte det kontot i kontoplanen.

Vad använder man då?

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Om du saknar ett konto i kontoplanen kan du lägga upp det, antingen klickar du på Ny eller kopierar du ett konto som ligger i närheten. På så sätt får du kontotyp inlagt och andra uppgifter. 
max1001
MEDLEM

Ett klargörande önskas i denna fråga. Hypotetiskt exempel:

AB köper fonder i ett vanligt aktiedepå för 100 000 kr.

Under året säljs alla fonder med en vinst på 15000 kr.

Hur ska denna realiserade vinst bokföras i eEkonomi?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Du kan använda konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Negativ ränta på kapital.

Räntefonden har minskat under 2015. Hur bokför jag minskningen?
Rasmus1
UTFORSKARE

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur bokföra värdeändring i fonder?.

Hej, jag har ett AB och har importerat bokföring från extern bokföringsfirma till eekonomi. Fonderna har hamnat på konto 1880. Nu har fonderna ökat i värde. Jag har inte sålt eller köpt något. Hur bokför jag värdeförändringen? Ska det då bokföras på årets sista dag?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Visma Förening

Föreningen har en fond som över åren tappat resp. växt i värde. Detta har inte beaktats i  bokföringen de senaste fem åren. Dessa förändringar är ju inte förknippade med någon transaktion som kan dokumenteras i en verifikation. 

Fonden är bokförd som tillgång i kontoklass 1 men inga andra konton är skapade för att hantera denna typ av rörelser i fondens värde. (Köp och sälj finns men det är ju en ordinär transaktion och utgör inte något bekymmer) 

Hur dokumenteras dessa rörelser på ett lämpligt sätt, det måste ju finnas ett motkonto för varje verifikation och det räcker ju inte att bara förändra utgående värde i det konto där fonden nu ligger, eller gör det det.

Nybliven kassör, tvättäkta amatör

Jag undrar samma sak. Vi har en fond som ökat i värde under året, men om jag tolkar det jag läst i en del svar här, så behöver man inte bokföra detta. Men man vill ju samtidigt visa detta i utgående balans för året. Vi är en ideell förening och har börjat använda Visma eEkonomi detta år.

Tinna Gunnarsson
MODERATOR

Hej,

Först måste man bestämma vad som är avsikten med innehavet. Är det en finansiell anläggningstillgång tex. aktier i dotterbolag eller om det ska anses vara en omsättningstillgång. Värderingsreglerna är lite olika beroende på vad det ska klassas som.

 

Finansiell anläggningstillgång Nedskrivning ska enligt 4 kap. 5 § ÅRL göras om aktierna på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet och värdenedgången kan antas vara bestående, nedskrivning, allmänt. En finansiell anläggningstillgång får, enligt samma paragraf, skrivas ner till det lägre värdet även om det kan antas att värdenedgången inte är bestående. I dessa fall bokförs tex. en nedskrivning i kredit mot 1318, 1328 osv Motkonto kan vara 8070, 8170 osv.

 

Omsättningstillgång Omsättningstillgångar/lagertillgångar ska enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas enligt lägsta värdets princip. Huvudregel är att alla aktier/andelar ska värderas var för sig enligt principen om post-för-postvärdering i 2 kap. 4 § ÅRL. I dessa fall vid nedskrivning av kortfristiga placeringar i aktier/andelar enligt lägsta värdets princip krediteras konto 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar och debiteras konto 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar. Så det beror på om det antas var en finansiell anläggningstillgång eller omsättningstillgång.

Trevlig helg! /Tinna