Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Per Nyquist
ANSTÄLLD

Bokföra varulagervärdering efter inventering

Om ditt företag har ett lager av varor så ska detta värderas i samband med bokslutet. Hur varorna ska värderas varierar beroende på vilken typ av lagervaror det är samt vilken företagsform du driver. En grundregel är dock att det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet ska användas vid värderingen.

 

Eftersom förändringen bokförs får du med produkter som kasserats eller försvunnit ur lagret i din bokföring. Då behöver du inte bokföra sådana händelser löpande, utan det räcker att bokföra inköp och försäljning utan kontering mot lagret.

 

När du kommit fram till lagrets värde är det dags att jämföra det aktuella lagervärdet med det senast bokförda värdet på lagerkonton (14xx). Om värdet nu är högre bokför du förändringen enligt följande:

14xx Debet

4990 Kredit

 

Om värdet istället minskat bokför du förändringen så här:

14xx Kredit

4990 Debet

 
Exempel:

Kalle har gjort sin inventering och värderar sitt lager till 50 000 kr. Vid förra årets bokslut värderades lagret till 40 000 kr. Lagervärdet har alltså ökat med 10 000 kr under året. Kalle bokför då:

14xx Debet

4990 Kredit

1 SVAR 1
KenArd
CHAMPION

Härligt när sly, kvistar och grenar är bortrensade bara det elementära och viktiga kvar!!

MVH

Kenneth