Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fysioguiden
UTFORSKARE

Bokföring av aktiedepå och aktieköp/försäljning

Har ett sparkonto i Visma eEkonomi, konto 1936, för min Nordnetdepå. Det är en kapitalförsäkring. 

 

1. förde över 12 500:-  från företagskonto 1930 till 1936 och gjorde motsvarande överföring på banken.

2. Sökte om aktier på Nordnetdepån för en IPO för 12 500:- och fick tilldelning för 10 000:-. Det som drogs från nordnetdepån var alltså 10 000:-

3. Sålde sedan dessa aktier och fick tillbaka 10 008:-. Courtage på 25:- kommer dras senare så  totalt får jag tillbaka 9 983:-. Därefter finns det kvar på depån 12 483:-. Det vill säga jag har gjort en förlust med 17:- inklusiver courtaget. 

 

Eftersom det är en kapitalförsäkring har jag läst att konto 1385 (Värde av kapitalförsäkring) bör användas samt konto 8222 (Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag) Debet (vid förlust) / Kredit (vid vinst) vinsten/förlusten. 

 

Hur bokför jag dessa steg? 

3 SVAR 3
My Janhall
ANSTÄLLD

Hejsan! 

Jag kikade på detta tillsammans med en kollega också och hittade väldigt bra information Redovisa rätt bland annat. Dem skriver följande gällande Kapitalförsäkringar: 
Bokföring sker endast när nytt kapital tillförs kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen görs. Utdelningar, avgifter och andra värdeförändringar på placeringar inom kapitalförsäkringen enligt kontobeskedet påverkar således inte redovisningen hos försäkringstagaren.

Bokföringen hanteras lite olika beroende på vilken som är förmånstagare, så det är ett klurigt område. Om det är de anställda i ett företag som är förmånstagare debiteras konto 7380 när arbetsgivaren betalar in premier. Om det däremot är företaget som är förmånstagare så debiteras premien konto 1385. Omfattar kapitalförsäkringen ett pensionsåtaganden kan anskaffningen bokas mot 1385 i debet och sedan görs en avsättning genom att kreditera 2230 och debitera 7420.

Om jag förstått det hela rätt så har inget uttag skett utan bara en insättning. Om jag då antar att det är företaget som är förmånstagare och att det ska klassas som en anläggningstillgång så kan du bokföra själva insättningen såhär: 
1.
1930 Kredit, 12500
1936 Debet, 12500
2.
1936 Kredit 10 000
1385 Debet 10 000

Om jag förstår korrekt ska det andra inte bokföras, förrän vid uttag. Om värdeminskning är bestående kan det dock bli tal om nedskrivning och då kan det bokas mot 1389 kredit med motkonto 8272 Debet. Eftersom detta inte är ett helt lätt ämne och detta fått blir en viss tolkning från Redovisa rätt kan det vara bra att även kontrollera detta med din redovisningskonsult. 🙂 

Ha en fin helg! 
/My 

Tack för svar My! Jag förstår nu principen. Insättningen till min kapitalförsäkring var 12 500:- så även om tilldelningen bara blev 10 000:- tror jag att jag ska bokföra 12 500:- som insättning på konto [1385]. Rätta mig om jag har fel. 

 

Läste vidare i ämnet på https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kapitalforsakringar.aspx :

 

"Värdeförändringar i en kapitalförsäkring bokförs i kontogrupp 82, K1- och K2-företag får inte värdera kapitalförsäkringar till verkligt värde. IFRS- och K3-företag får redovisa orealiserade värdeökningar medan det inte är tillåtet för K1- och K2-företag."

1. Tolkar detta som att jag inte ska göra några uppskrivningar vid årsbokslut och inte heller några nedskrivningar om det inte beräknas vara bestående. Är det något jag bör bokföra eller tänka på isf vid bokslut gällande kapitalförsäkring?

 

"En redovisningsenhet som gör investeringar i kapitalförsäkringar skall registrera varje enskild kapitalförsäkring i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av kapitalförsäkringar. Avstämningar för kapitalförsäkringar görs mellan ett konto för kapitalförsäkringar i bokföringen och en rapport från ett sidordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda kapitalplaceringar som har registrerats på kontot i det sidoordnade registret." 

2. Vad är det för sidoordnat register som åsyftas? Hur sköts detta rent praktiskt?

 

3. Vid uttag av vinst ur kapitalförsäkringen har jag förstått att detta kan bokas på företagskonto och motkonto :

 

8226Värdeförändring kapitalförsäkring, ej skattepliktig

Korrekt?

 

4. Som det är nu har jag lagt upp separat sparkonto för kapitalförsäkring i eEkonomi, konto [1936] för Nordnet. Det känns just nu som ett onödigt konto att använda. Syftet var att jag ville se i eEkonomi i översikten "Summa bokförda saldon" hur mycket som finns på Nordnets depå. Nu är summa 0:- på konto [1936]  eftersom jag krediterar konto [1936] och debiterar konto [1385] vid insättning till kapitalförsäkringen. Går det att bokföra så att mina insättningar till kapitalförsäkringen på Nordnet kan synas i "Summa bokförda saldon? Eller går det att dela upp konto [1385] så det blir ett specifikt konto [1385] kopplat till Nordnet och ett specifikt konto [1385] kopplat till Avanaza? Skulle vilja hålla isär dessa. 

Hejsan! 

Som sagt så är detta inte ett helt lätt ämne så jag tycker vissa av dina frågor kan vara bra att ta med din redovisningskonsult också, så allt verkligen blir rätt och riktigt. Nedan listar jag det jag kan hjälpa dig med så gott som möjligt. Jag har hittat min information från Redovisa rätt. 🙂 

1. Här hittade jag följande information från Redovisa rätt: 

Om kapitalförsäkringen klassificeras som en anläggningstillgång ska, som huvudregel, nedskrivning göras om värdet på kapitalförsäkringen har gått ned och värdenedgången bedöms vara bestående. (Observera att K2 p. 11.17 innehåller en möjlighet att underlåta nedskrivning om beloppet är litet.)

Även om värdenedgången inte antas vara bestående får den skrivas ned enligt ÅRL.

2. Detta tycker jag är lämpligt att lyfta som en fråga till din redovisningskonsult. Har du ingen redovisningskonsult idag kan du via vår hemsida Hitta redovisningsbyrå söka efter en själv, detta är konsulter/byråer som även använder Visma som programleverantör. 

3. Så tolkar även jag det. 
 

4. Jag funderar på om du skulle kunna använda dig av resultatenheter, du kan läsa mer om detta i vårt skrivna hjälpavsnitt Resultatenheter och kostnadsbärare. Jag tänker alltså att du har en enhet för Avanza och en för Nordnet och på så sett kan du i olika rapporter du tar ut se vilket saldo som tillhör vilken enhet, men ändå bokföra allt på samma konto så du har beloppen korrekt bokförda. Vad tror du om det? 

Skulle någon annan användare också ha erfarenhet av detta är det självklart välkommet att flika in. 
Ha en fortsatt fin måndag! 
/My