Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

BRICE_
MEDLEM

Handpenning bil

Hej, 

om jag har tagit en handpenning för ett köp, kan det då finnas en tidsram för hur länge denna handpenning får finnas på ett balanskonto? (Utan att intäktsföras och deklarera moms?) en motorcykel tex kan man ta mer än ett år idag från beställning till leverans och då lär man ta en handpenning och då kommer ju handpenningen finnas på ett balanskonto under en längre tid. 

3 SVAR 3
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. Om man läser på Skatteverkets vägledning för tidpunkt för skattskyldighet så står det följande om förskottsbetalningar:

 

"Om den som omsätter varan eller tjänsten får betalt helt eller delvis i förskott för en beställd vara eller tjänst inträder skatt­skyldigheten för förskottet när säljaren får pengar eller när förskottet på annat sätt kommer säljaren till godo. Med förskott menas betalning för en vara eller tjänst innan varan levererats eller tjänsten tillhandahållits. En förutsättning för att skatt­skyldigheten ska inträda vid förskottsbetalningen är att omsättningen är skattepliktig när förskottet tas emot (1 kap. 3 § andra stycket ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 65 i mervärdesskattedirektivet."

 

Vidare så förklarar vägledningen när det är frågan om en förskottsbetalning:

 

"Bestämmelsen om förskott är ett undantag från huvudregeln om skatt­skyldighetens inträde. Därför ska bestämmelsen tolkas restriktivt.

För att skatt­skyldigheten ska inträda i samband med förskottsbetalning krävs att samtliga omständigheter som har betydelse för att kunna fastställa skatt­skyldigheten är kända vid tidpunkten för betalningen, exempelvis vilken vara eller tjänst det är fråga om och omsättningsland. Varorna och tjänsterna ska alltså vara tydligt identifierade vid tidpunkten för betalningen a conto (C-419/02, BUPA Hospitals, punkterna 48 och 50). Om inte förutsättningarna för förskott är uppfyllda inträder skatt­skyldigheten när den beställda varan levereras eller den beställda tjänsten tillhandahålls."

 

Detta bör betyda att i och med att du både vet omsättningsland samt vilken vara förskottet handlar om så skall du redovisa moms på handpenningen när du får det inbetalt. Däremot så skall omsättningen inte intäktsföras förrän varan är levererad. I övrigt så kan jag inte se att det skall finnas något hinder att handpenningen är kvar på ett fordranskonto tills leveransen av varan är gjord, då det är först stå intäkten skett.

 

Ha det fint!

Josefine

BRICE_
MEDLEM

Tack för ditt svar! För ännu en sak att ta hänsyn till som jag blir lite fundersam gällande är i de fall varan är momssmittad och VMB beskattning inträder. Hur man då ska tänka kring momsen vid handpenningsinbetalningstillfället, eftersom momsplikten i detta fall inte är 25% på hels försäljningen. 

Hej igen!

 

Bra fråga, där kan jag tyvärr inte hitta så mycket vägledning så det är bäst att kontakta Skatteverket för rådgivning kring den delen. Du får gärna återkomma i tråden om du får ett svar som skulle kunna hjälpa andra användare med samma funderingar. 

 

Med tanke på att man utgår efter vinsten vid VMB, och då man vid tidpunkten av förskottet inte ännu vet totala beskattningsunderlaget så kan det vara så att det inte skall redovisas någon moms på själva förskottet. Detta är dock bra att kolla med Skatteverket så att du redovisar det så korrekt som möjligt.

 

Ha det fint!

Josefine