Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

IFRS 16

Såg en blänkare i Driva Eget att det kommer nya regler för hur leasing ska redovisas från och med 1 januari 2019. I tidningen hänvisade man till mer information på hemsidan. Dock står det inte ett ord om detta där. Regelverket heter IFRS 16. I Driva Eget står det att leasingavtalen nu ska redovisas i balansräkningen. Kan ni reda ut begreppen? 

Hur påverkar detta oss som redovisar aktiebolag enligt K2-reglerna? Gäller regelverket även påbörjade leasingavtal? Behöver vi ny information från leasingbolaget? (amortering / ränta / IB för skulden)

Ola
4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej

jag ger lite information som jag läst mig till med förbehåll att jag inte greppat detta ännu.

Jag har skickat en fråga till bokföringsnämnden om IFRS 16 påverkar bolag som redovisar enligt K2.

Dock TROR jag att det INTE påverkar K2 bolag utan endast de bolag som redovisar enligt K3/ IFRS.

IDAG för K2
K2: årsredovisning i mindre företag
Företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) ska redovisa alla leasingavtal som operationella, d.v.s. som hyresavtal (BFNAR 2016:10 kommentaren till punkt 7.10).IFRS 16 som jag förstått det avser att alla leasingavtal ska hanteras som tillgång/skuld i balansräkningen på liknande sätt som K# bolag idag hanterar finansiella leasingavtal.

Detta är i normalfallet redan så i K3 bolag / de som tillämpar IFRS att för sk finansiella leasingavtal vilket är de vanligaste  leasingavtalen företaget som leasar har ansvaret för utrustningen och har restvärdesrisken mm.

För operationella leasingavtal så hanteras de innan 2019/IFRS 16 inte i balansräkningen - men det ska alltså ändras nu - åtminstone för K3 bolag /IFRS. Operationell leasing så har leasegivaren ansvar för försäkring restvärdesrisk mm på leasobjektet.

Se mer om leasing varianter nedan.
https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-leasing

Om jag förstått detta korrekt så är det alltså om man i sitt K3/IFRS - företag har leasade objekt med operationell leasing - som man måste omdefiniera och ta med i balansräkningen.

Just nu TROR jag att detta inte avser K2 bolag - återkommer om detta när jag fått svar - eller om andra i forumet vet.
Fd medlem
Inte tillämpbar

tillägg

Jag har dock inte kunskap om ett bolag som tillämpar K2 också kan tillämpa IFRS.

från FARs sida
Vad är IFRS?
  • IFRS eller International Financial Reporting Standards är ett internationellt regelverk som ska tillämpas av alla svenska noterade bolag. Regelverket används även av andra bolag som antingen är dotterbolag till noterade bolag i Sverige eller utomlands eller av bolag som vill ha en kvalitet på sin redovisning som är jämförbar med noterade bolag.
Inom EU ska företag som har noterade värdepapper och upprättar koncernredovisning tillämpa internationell redovisningsstandard.


Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Har även fått svar från mitt leasingbolag, även de menar att detta inte ska påverka bolag som redovisar enligt K2. De hade ingen beredskap för att presentera siffror som aktuellt restvärde etc. Återkommer om jag får nytt besked från dem.


Fd medlem
Inte tillämpbar

fick svar från bokföringsnämnden:

Bolag som tillämpar K2 ska fortsätta att tillämpa de regler som finns i K2 gällande leasing. IFRS-regelverket tillämpas av noterade bolag.

 
dvs ingen ändring mot för idag för bolag som tillämpar K2