Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Bokföra
UTFORSKARE

Intern överföring av föregående års resultat MINUS aktieutdelning MINUS årskatten

Hej!

Nu är deklarationen, bokslutet och all bokföring klar för föregående år!
Jag har betalat ut aktieutdelning och överför årsskatten till Skatteverket.

Jag har två konton på min företagsbank, transaktionskontot och sparkontot.
På sparkontot vill jag överföra det som är kvar efter förra årets resultat eftersom det är skattade pengar och dem brukar jag på sikt vilja investera.

Min fråga lyder: hur ser jag i VismaEekonomi hur mycket jag kan överföra av det som är kvar efter föregående års resultat (eller hur kan jag komma fram till det enklast)? 

T ex:
Årets resultat: 100 kr
Utbetald aktieutdelning: 50 kr
Årsskatt betald till SKV: 25 kr

= då har jag kvar 25 kr som jag kan överföra till sparkontot.

Detta vill jag göra för att skilja på skattade pengar och omsättnings-pengar som fortfarande inte är skattade för.

3 SVAR 3
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. Det låter lite som att du förväxlar resultatet med faktiska likvida medel, vilket inte nödvändigtvis är samma sak. Bara för att du har ett resultat för året på 100 kr så betyder det inte att du har 100 kr på bankkontot, och inte heller att du har 50 kr att dela ut i likvida medel. Med det sagt så finns det inga hinder att du flyttar de pengar du har på företagskontot till företagets sparkonto, så länge det finns tillräckligt mycket medel kvar för att betala företagets eventuella kortfristiga skulder. Då blir det bara ett flytt mellan två bankkonton, dvs tex 1930 kredit med uttagna beloppet och tex 1940 debet. Ingenting förändras för eget kapital eftersom detta inte påverkar den delen. 

 

Så för att summera, en överföring mellan två bankkonton påverkar alltså inte eget kapital eller skulder sidan, utan bara tillgångssidan där man bara byter en tillgång mot en annan tillgång. Så länge det finns tillräckligt mycket likvida medel kvar på företagskontot för att kunna betala de skulder företaget har på kort sikt så finns det inga hinder att flytta över pengarna därifrån till ett sparkonto. 

 

Hoppas detta gjorde det lite klarare för dig hur du skall tänka.

Ha det fint!

 

Josefine

Bokföra
UTFORSKARE

Jag förstår vad du skriver men tror vi komplicerar i onödan.

Jag har skattade pengar i bolaget.
Jag har omsättningspengar som jag tjänat år 2023 (således oskattade).

Just nu är pengarna "blandade" på ett konto, hur ser jag hur stor andel som är skattade pengar? 🙂

Hej igen!

 

Jag förstår vad du menar, men det är inte pengarna som är oskattade eller skattade utan resultatet. Årets resultat är baserat på alla intäkter och kostnader, där man tagit hänsyn till sådana interimsposter som t.ex förutbetalda och upplupna intäkter/kostnad, leverantörsskulder och kundfordringar m.m. Detta gör att årets resultat du redovisar för det året väldigt sällan är så enkelt som att du kan tänka det i form av pengar, eftersom det oftast inte är så enkelt.

 

OM det är så att du har inga kundfordringar, leverantörsskulder, interimsposter eller andra sorters tillgångar som inte är pengar i bokslutet så kan du på ett förenklat sätt utgå från ditt exempel vad som är vad du kallar "skattade pengar" men i annat fall så finns det tyvärr inte riktigt sätt att kolla detta eftersom det inte riktigt finns något som är skattade pengar i det avseendet. 

 

Så har du alltså inga andra tillgångar än de pengar som finns på företaget, dvs din balansräknings utgående saldo året innan innehåller bara ett belopp på kassa och inga andra tillgångar så kan du räkna så som i exemplet på vad som du kallar skattade pengar. Dock så kommer du ju ha mer än dessa pengar på banken eftersom du även bör ha andra poster på eget kapital och skulder, t.ex aktiekapital.

 

Om du har några följdfrågor eller funderingar rekommenderar jag att du vänder dig till en redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt i din bokföring.

Ha det fint, hoppas detta gjorde det lite tydligare.

 

Josefine