Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Köp av Släpvagn till enskild firma

Hej, jag skulle inom snar framtid behöva köpa en en släpvagn till min firma och dom ligger i priser mellan 40000kr  och 65000 exl moms, och då till min fråga, när man köper något för den summan hur gör man med bokföringen?

 

Kan man bokföra det som en direkt kostnad?

eller måste man göra nån slags avskrivning eftersom att det överstiger ett halvt prisbasbelopp?

4 SVAR 4
CarinaEsp
CHAMPION

Släpvagnen blir en anläggningstillgång.

Om du använder förenklingsregeln så kan du skriva av den på 5 år med 20 % av anskaffningsvärdet per år. Använder du inte förenklingsregeln så kan du välja en längre avskrivning och ta hänsyn till den ekonomiska livslängden.

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej, är det just ett halvt prisbasbelopp det måste överstiga för att man inte ska få dra kostnaden på en gång? Eller är det ett helt, 

Hej! 

Du får dra av hela beloppet direkt om värdet är mindre än ett halvt prisbasbelopp, dvs 23800 kr 2021. 🙂 

/My 

 

Läste i inkomstskattelagen att det är fg års basbelopp som gäller, se nedan

 

Lagrum

18 kap. 4 § IL

Kommentar

Utgifter för att anskaffa inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för förbrukningsinventarier får däremot dras av omedelbart. Reglerna om direktavdrag gäller inte immateriella tillgångar.

Med mindre värde avses inventarier vars anskaffningsvärde exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp. Det är prisbasbeloppet året före deklarationsåret som ska användas. Prisbasbeloppet uppgår till 47 600 kr för 2021 (47 300 kr för 2020) vilket innebär att högsta belopp för anskaffning av inventarier av mindre värde blir 23 799 kr för 2021 (23 649 kr för 2020). Om förvärvaren inte har avdragsrätt för moms får beloppsramen ökas med momsen.

Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt, dvs. det är det sammanlagda anskaffningsvärdet som ska understiga ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieanskaffning.

Direktavdrag medges även för anskaffningskostnaden för inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, s.k. korttidsinventarier. Vid bedömning av den ekonomiska livslängden beaktas såväl inventariets fysiska livslängd som teknisk utveckling. För direktavdrag krävs att anskaffningsutgiften kostnadsförts i räkenskaperna.