Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Kacka_
NY MEDLEM

Kundbonus

Skall betala ut kundbonus 1 gång om året . men reservera belopp varje månad för detta. hur gör man det smidigast.
12 SVAR 12

Re: Kundbonus

Mitt förslag är att du i samband med upprättande av faktura gör en avsättning mot ett skuldkonto 24xx. med den aktuella kundbonusen. Denna bokförs mot konto 39xx.  Detta kan ske genom automatkontreringar om du vill. När utbetalning sedan sker är det mot skuldkontot som du gör det hela.

Återkom om du inte hängde med i turerna.
Kacka_
NY MEDLEM

Re: Kundbonus


problemet är att fakturan inte kommer göras förrän i december månad men vi skall reservera belopp fram tills dess då vi vet hur stor fakturn kommer bli. hur bokförs det då?

Kacka_
NY MEDLEM

Re: Kundbonus


Vi skll alltså inte använda oss utav 3720  kundbonus då?  utan ex 3920 provisonsintäkter och döpa om det till provisionskostnader.

Re: Kundbonus

När du upprättar kreditfakturan i december krediterar du konto 24xx . Därmed får du en rättvisande redovisning var månad.
LW -60
UTFORSKARE

Re: Kundbonus

Du ska betala ut, få en faktura, i slutet av året för något som skall bokas upp som en kostnad från och med räkenskapsårets början, stämmer det?

Jag skulle nog använda mig av kontot 2980 - Upplupna avtalskostnader (i kredit)
Sedan finns ett konto som heter 3850 (Aktiverat arbete (omkostnader))

Vet inte om det är rätt tänkt, men det kan vara en tanke...

Mvh Lena

LW -60
UTFORSKARE

Re: Kundbonus

Jag tänkte i mitt svar att den nog ska ligga som en negativ kostnad om det direkt skall påverka intäkterna. Eller?

Mvh Lena igen...
mikael pettersson
NY MEDLEM

Re: Kundbonus

Kundbonus är väl en rabatt på era försäljningspriser?

För det finns konto i klass 473X som ska debiterar  - inte konto i klass 3.

Debet 473X
Kredit 289X, det har inte så mycket med dina leverantörer ( Klass 244X ) att göra

blir en bra kontering

Mikael 

Re: Kundbonus

Att använda 28xx kan väl vara  rätt som Mikael skriver. 
Att använda 473x är dock fel, då dessa konton används för egna erhållna kassarabatter m.m. En bonus är ingen kostnad i egentlig mening, utan en intäktsminskning. Det är heller inte frågan om någon egentlig kassarabatt , vilket innebär att du också kan återföra den utgående mervärdesskatten.

 Men viktigaste är att man har kontroll på det man gör. I praktiken är det inte så viktigt vilket konto du använder. Se bara till att det blir rätt i din skatteredovisning. 

mikael pettersson
NY MEDLEM

Re: Kundbonus

Ja
Förlåt mig
Bortse från min kommentar