Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

ninni50
NY MEDLEM

Momsredovisning vid periodisering

Hej! Bakgrund: Bolaget bokför enligt kontantmetoden och momsen redovisas en gång om året (fom Rå-22 kvartalsredovisn.) Bolaget har under Rå21 fakturerar ut bland annat s.k. licenser med helårskontrakt som sträcker sig in i Rå22. Hela fakturabeloppet och momsen har betalats av kunderna under Rå21. Efter samtal och mailförfrågan med SKV har jag för Rå2021 redovisat hela försäljningsintäkten som omsättning i ruta 05 i momsdeklarationen  samt hela den utgående momsen i ruta 10 trots att en del av intäkten skall hänföras till RÅ22 (viss del av intäkten har periodiserats till Rå22 på konto 2970).  Detta innebär att redovisad försäljning i momsdeklaration för Rå21 är högre än i årsredovisningen. Jag påpekade att det inte blir överrensstämmelse mellan momsdekl och årsredovisning men SKV´s svar blev som ovan. Periodiseringen skall inte beaktas i momsdeklarationen utan omsättning och utgående moms på förskott skulle alltid matchas. 

Min FRÅGA: Jag gjorde således en manuell faktura och periodiserade viss del av licensintäkten och den ligger  nu ligger som IB på konto 2970 (1/1 2022). Jag förstår inte hur jag skall kunna boka upp beloppet som intäkt på konto 3041 utan att Vismas bokföringssystem vill att jag redovisar utgående moms? Kommer Vismasystemet att godkänna  momsdeklarationen för att skickas in?

Vänlig hälsning Gunvor

Jag var i kontakt med Visma och beskrev ärendet för att  upprättade verifikationen för periodiseringen vid bokslutet.

1 GODKÄNT SVAR

Hej igen! Det stämmer att de 70000 inte kommer med i momsrapporten om du inte har någon momskod alls på kontot. För att den ska poppa upp som momsfri ska kontot ha momskod 42. Intäkten på 3790 kommer upp på en egen rad under Rörelseintäkter, ja. Som varje konto. Om du inte väljer att inte visa konton i rapporten, förstås, då bakas den ihop med övriga intäkter. 

Visa lösning i originalinlägg

4 SVAR 4
AnnicaL
CHAMPION

Du behöver nog lägga upp ett speciellt intäktskorrigeringskonto för periodiseringen som då inte ska ha någon momskod - då debiterar du detta konto med det belopp som periodiseras framåt och nästkommande år krediterar du det. Dessa transaktioner kommer då inte att påverka momsredovisningen alls. 

Hej och tack för ditt svar! Jag vill exemplifiera för att se att jag förstår ditt svar korrekt.  Den 1/1-22  har jag på konto 2970 ett Ib om  70000 kr (7/12 av utfakturering 120000kr under Rå-21) i kredit. Nu vill jag ta upp de 7/12 som intäkt under Rå-22 och gör som du föreslår. Jag debiterar Konto 2970 med 70000kr och krediterar ett s.k "Övrigt intäktskorrigeringar" K:3790. Nu blir intäkten bokförd som en  "speciell" intäkt dvs som en periodiserad intäkt. Jag måste också ta bort momskod.  Innebär det att  den intäkten inte kommer med i momsdeklarationen, den kan inte poppa upp som momsfri intäkt?  En fundering,  kommer den bokförd intäkt på konto 3790 visas på en särskild rad under Rörelseintäkter i kommande Resultaträkning? Vänlig hälsning Gunvor

Hej igen! Det stämmer att de 70000 inte kommer med i momsrapporten om du inte har någon momskod alls på kontot. För att den ska poppa upp som momsfri ska kontot ha momskod 42. Intäkten på 3790 kommer upp på en egen rad under Rörelseintäkter, ja. Som varje konto. Om du inte väljer att inte visa konton i rapporten, förstås, då bakas den ihop med övriga intäkter. 

Stort tack för hjälpen!

Hälsning Gunvor