Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Hanna P
MEDLEM

Resultat och balansräkning med lån

Hej!
Jag har påbörjat sammanställningen av år 2022 för vår samfällighetsförening. Under år 2022 har föreningen upptagit ett lån på 194 000 kr i samband med gaturenoveringar, som är bokfört:
D1930 194 000 kr
K2850 194 000 kr

Medlemmar har även betalt in totalt 873 000 kr för att betala en del av kostnaden som inte lånet täcker.
Totala kostanden för gaturenoveringen blev 1 067 000 kr.
194 000 kr + 873 000 kr = 1 067 000 kr.
Inbetalningen från medlemmarna är bokförd:

D1930 873 000 kr
K 3xxx 873 000 kr

 

När fakturan betalades bokfördes den:
D4xxx 1 067 000 kr
K1930 1 067 000 kr

När jag nu sammanställer resultaträkningen får tycker det blir missvisande. Lånet som vi fått utbetalt samt inbetalningarna från medlemmarna ska ju täcka kostanden och vi ska gå +-0. Men i resultaträkningen får jag att resultatet minskar med 194 000kr. Är det verkligen rätt? Vad gör jag för fel?
Ska verkligen detta minska resultatet så att vi får ett minus resultat fast vi borde ha gått med en vinst.

Tacksam för svar!

Hanna
3 SVAR 3
AnnicaL
CHAMPION

Hej, 

Lånet är korrekt bokfört. Vilka villkor gäller för medlemmarnas betalningar, är det lån som de ska få tillbaka eller är det en extra utdebitering som är en intäkt? Om det är återbetalningsbart ska även det beloppet bokföras som en skuld, och renoveringskostnaden ska då sättas upp som en tillgång som skrivs av över ett antal år, förslagsvis samma som återbetalningstiden. 

En möjlighet är att kostnadsföra den del av renoveringen som motsvarar pengarna från medlemmarna så att endast den del av kostnaden som är lånefinansierad bokförs som tillgång och skrivs av över samma löptid som lånet ska amorteras.  Då kommer renoveringen inte att belasta enbart det år den gjorts utan fördelas över ett antal år.

 

Hej och tack för snabbt svar! Föreningen kommer att kvartalsvis betala lånet och sedan debitera medlemmarna totala beloppet (delat på antal medlemmar) så att det kommer över året bli +- 0kr i kostnad för föreningen. 

Så när föreningen betalar fakturan från banken på amortering + ränta kommer det att bokföras:

D2850 4850 kr 
D räntekonto xx kr
K1930  6693 kr

Tanken var då att sedan när medlemmarna betalar in sin del att boka det mot ett intäktskonto?

Så du menar att om man isåfall ska dela upp kostnaden på 10 år, eftersom det är så länge som lånet ska betalas tillbaka på. Ev kan det bli aktuellt att efter ett tag betala av hela lånet eller delar av det i förtid.

Hur skulle isåfall det som du föreslår bokföras? Vad blir mest rätt att göra? 

Hej!

Jag hoppar in i din och AnnicaL's tråd för att du skall få svar. Tolkar dig som att det alltså är en ökning av den medlemsavgift de betalt innan och att det är en intäkt. Jag funderade lite på konto 2850, som i baskontoplanen är avräkningskonto för skatter och avgifter, och tänker att du kanske menar konto 2350? Det är vad jag hade rekommenderat att använda som konto till lånet och sedan amorteringarna. 


Vilken hantering som är mest korrekt är svårt att svara på, då det inte finns något som är mer rätt eller fel utan bara olika sätt att hantera det på skulle jag säga. Det vore uppskattat om @AnnicaL har möjlighet att flika in med vad du anser om detta och tankarna bakom ditt förslag. Jag tolkar det som att bara den delen som har betalts av i år skall bokföras mot ett 4XXX när det gäller renoveringen. Resten mot ett tillgångskonto där man sedan fördelar kostnaderna över samma period som man amorterar lånet och på sätt så blir kostnaden fördelad över åren. Själv jag är dock osäker på den delen, då utgifter för renoveringar normalt sätt skall kostnadsföras direkt enligt denna vägledningen och därför rekommenderar jag dig att kontakta en konsult för mer hjälp, alternativt om Annica har möjlighet att rådgöra mer med dig.

  
Har vi någon annan användare i forumet som vill dela med sig av sin kunskap kring detta är ni välkomna att skriva i tråden. 

Ha det fint!
Josefine